Zuiderzeemuseum: Aantasting museale beleving belangrijkste bezwaar

ENKHUIZEN – Ruim 400 geïnteresseerden bezochten de informatie- en discussieavond die het Zuiderzeemuseum donderdagavond 9 mei in het Amsterdamse Huis organiseerde. Het museum deelde zijn zorgen over het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand waarop tot en met 15 mei aanstaande zienswijzen ingediend kunnen worden bij de gemeente. Het museum ziet de REZ planontwikkelingen als een bedreiging van het unieke museale beeld van het museum.  

Onder voorzitterschap van stedenbouwkundige prof. Riek Bakker, gaven architectuurhistoricus dr. Marinke Steenhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zuiderzeemuseum Luzette Kroon en adviseur mr. ing. Leo van Heijst inzicht in de historie van het Enkhuizerzand, de bezwaren voor het museale beeld en het onevenwichtige planproces. Als gevolg daarvan liggen er nu plannen die een onomkeerbare schade toebrengen aan het cultuurhistorische beeld van het vissersdorp. Marinke Steenhuis hierover: “In de plannen is geen duiding opgenomen van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het buitenmuseum. De kernkwaliteiten van het buitenmuseum, de vrije ligging en het vrije zicht op het IJsselmeer, worden in het bestemmingsplan niet meegewogen.”

Tekst loopt door onder de foto:

Prof. Riek Bakker in gesprek met de aanwezigen Foto: Madelon Dielen

Inbreuk museale beeld

Directeur van het Zuiderzeemuseum, Stephan Warnik, gaf aan, dat het feit dat de voorliggende plannen onomkeerbare schade toebrengen aan het museum voor ons vele malen zwaarder weegt dan onze parkeerwensen. “Wij hebben dan ook besloten die wensen voorlopig op te schorten.” Zoals tijdens de informatiebijeenkomst duidelijk werd gemaakt, wil het museum graag een open en transparante ontwikkeling van het REZ gebied. Luzette Kroon voegde toe: “Alleen zo komen we tot plannen die recht doen aan alle partijen en creëren we win-win kansen voor Enkhuizen.” Het museum toonde voor de eerste keer afbeeldingen van de toekomstige situatie. Deze visualisaties, ontworpen door een architectenbureau in opdracht van het museum, tonen de inbreuk op het museale beeld en laten de zichtlijn zien, die ontstaat met de te ontwikkelen recreatiewoningen op de achtergrond.

Stephan Warnik over de avond: “Het was goed om te zien dat zoveel inwoners en andere belangstellenden zich op deze avond verenigden en lieten zien dat zij zich, met ieder zijn eigen beweegredenen, zorgen maken over het voorliggende ontwerp bestemmingsplan en de aantasting van de museale beleving. Wij hopen dat vele organisaties en andere belanghebbenden gebruik maken van hun recht om hun zienswijze kenbaar te maken.”

Vele partijen dienen een zienswijze in

Naast het museum hebben ook de IJsselmeervereniging, de bond van Heemschut en Ministerie van OCW al aangekondigd een zienswijze in te dienen. Met name van OCW bijzonder, omdat dit niet vaak gebeurt.

 

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.