Zonnecoöperatie West-Friesland gaat fors uitbreiden

WEST-FRIESLAND – Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat haar activiteiten voor het verduurzamen van de energiehuishouding in West-Friesland fors uitbreiden. Ze wil hierin een partner zijn voor zowel burgers als voor West-Friese gemeenten.

Nog meer dan voorheen wil ZCWF er zijn voor en door haar leden, ook met de ambitie meer burgers tot haar nieuwe leden te kunnen rekenen. Van harte welkom dus. In de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 22 oktober jl. hebben de leden, in aanwezigheid van de wethouder van de gemeente Drechterland, de heer Jeroen Broeders, met grote meerderheid ingestemd met de nieuwe activiteiten van Zonnecoöperatie. West-Friesland

In de ALV toonde heer Jeroen Broeders zich enthousiast over de nieuwe plannen van ZCWF.  Een sterke- en breed gedragen zonnecooperatie die zich inspant om betrokkenheid en participatie onder de West Friese bevolking te bewerkstelligen verdient alle lof en succes.

De heer Broeders memoreerde dat in de doelstelling van de Regionale Energie Strategie (RES) staat een burgerparticipatie van 50% na te streven, waarbij de rol van Zonnecoöperatie West Friesland noodzakelijk en onmisbaar is. Met de huidig aanpak van zonnepanelen op daken redden we het niet om onze doelstellingen voor de verduurzaming van West Friesland te halen.

Overigens is ZCWF de trotste eigenaar van 8 daken met circa 1400 zonnepanelen en circa 160 huishoudens (leden) die deelnemen aan de duurzame opwekking van stroom. Die nieuwe activiteiten ZCWF betreffen mogelijkheden om projecten voor zonneweides te realiseren, maar ook warmtenetten, duurzame opslag en elektrische deelauto.

Met het motto: “duurzame energieopwekking door en voor de West-Friesen” wil ZCWF zo maximaal mogelijk alle burgers in West Friesland betrekken, zowel huurders als woningeigenaren, maar ook inwoners met een smallere beurs kunnen participeren in deze projecten en mee profiteren in de opbrengsten van deze duurzame productie installaties. Zo blijft de opgewekte stroom blijft in de “buurt”.

Voorwaarde voor het starten van deze projecten is altijd dezelfde. Bewoners in de directe omgeving van de projecten nemen zelf het initiatief of zijn vanaf het begin gehoord met als resultaat een brede instemming met de ontwikkeling van de projecten.

Reageer op dit onderwerp