Zeer ernstige bodemverontreiniging fietscrossbaan de Bult

ENKHUIZEN – Uit recent onderzoek is gebleken dat de bodem van de voormalige stortplaats langs de Oosterdijk waar momenteel de fietscrossbaan van wielervereniging West Frisia is gevestigd onderhevig is aan een zeer ernstige bodemverontreiniging.

Bij de verontreiniging gaat het o.z. op lood, PAK en Pfos. Er is tijdens het onderzoek geen asbest aangetroffen, wel is de deklaag van de voormalige  vuilstort door erosie er dun geworden. Door de mate van verontreiniging is de locatie nu gekwalificeerd als “spoedlocatie” wat betekend dat er volgens de Wet Bodembescherming maatregelen genomen moeten worden om risico’s voor mens en milieu te elimineren.

Vooralsnog kan de wielervereniging gewoon gebruik blijven maken van de fietscrossbaan, de club zal over de extra te nemen maatregelen worden geïnformeerd. Voorlopig is het advies voor de gebruikers om na aanraking met de grond de handen te wassen en de grond van de Bult niet te eten.

De vervuiling kwam aan het licht toen de wielerclub had gevraagd om enkele plaatsen van het parcours op te hogen. Meegenomen moet worden dat de normen voor vervuiling in onze tegenwoordige tijd anders zijn dan voorheen toen dit nog een vuilstortplaats betrof.

Reageer op dit onderwerp