Woningnood West-Friesland enkel op te lossen door bouw 20.000 sociale huurwoningen

WEST-FRIESLAND – De woningnood in West-Friesland is al jaren enorm groot, wachtlijsten van meer dan 10 jaar is eerder normaal dan een uitzondering. Gemiddeld komen er in West-Friesland jaarlijks 1500 sociale huurwoningen op de markt, maar met een kleine 20.000 woningzoekenden in de sociale huurmarkt is de kans klein dat je snel een sociale huurwoning krijgt.

Bouwen is de oplossing

Maar daar zit dan ook direct het probleem, waar moet je bouwen. Woningen mogen enkel binnen de stad/dorpsgrens worden gebouwd en daar raakt de grond uitgeput voor woningbouw.. Op korte termijn krijgen Medemblik en Enkhuizen er een kleine 600 woningen bij maar daarvan is maar een klein deel sociale huur, de rest zijn koopwoningen en levensbestendige woningen voor ouderen.

Een zet in de goede richting zijn de plannen die afgelopen week door de Westfriese Bedrijven Groep naar buiten werden gebracht om een ‘arbeidsmigrantendorp’ te bouwen waar ruimte is voor 2000 arbeidsmigranten. Door arbeidsmigranten centraal te huisvesten komen er weer veel huizen vrij op de huur- en koopmarkt omdat de uitzendbureaus en huisjesmelkers er mee blijven zitten.

In een eerder interview liet Albert Gieling van de Woonschakel al weten dat de Woonschakel bij verkoop van een huurwoning in het verkoopcontract laat opnemen dat pas na 5 jaar de woning voor verhuur mag worden ingezet, tot die tijd met de koper van de woning zelf in deze woning wonen.  Nu is het vaak zo dat een woning tot 225.000 euro wordt gekocht door een uitzendbureau die daar dan arbeidsmigranten in gaat plaatsen.

De gemeente Medemblik is nu wel bezig met het aanpassen van de verblijfsrecreatieregels voor 2 recreatieparken, zo wordt het recreatieparkje in Twisk en die in Oostwoud een woonwijk waar straks permanent mag worden gewoond.

Niet meer zelf kiezen waar je gaat wonen

Door de enorme woningnood in West-Friesland is de kans groot dat je niet in je eigen woonplaats een woning krijgt aangeboden, woon je bijvoorbeeld in Hoogkarspel dan loop je kans een woning aangeboden te krijgen in Opmeer, of je woont in Twisk en krijg je een woning in Enkhuizen aangeboden.  Veel woningzoekenden vinden dit een groot probleem en willen enkel in hun eigen dorp of stad wonen.

Weiger je een woning die je krijgt aangeboden dan zak je automatisch op de lijst van woningzoekenden, op deze lijst krijgen spoedzoekers altijd voorrang, spoedzoekers zijn bijvoorbeeld mensen die zijn gescheiden, of die door brand zijn getroffen. Vergunninghouders moeten sinds 2019 gewoon op hun buurt wachten tot er een woning vrijkomt. Asielzoekers blijven tot zij een verblijfsvergunning hebben gewoon op het AZC wonen.

Wonen in een containerwoning

Een andere oplossing is het bouwen van zgn. containerwoningen, kleine woningen die modulair worden gebouwd en waar je snel en relatief goedkoop een jongerenwoning van kan realiseren, een blok van 20 woningen neemt daarnaast ook weinig ruimte in en door de hoogte in te bouwen kunnen er nog meer op 1 locatie worden gebouwd.

Maar voor nu is het afwachten tot er weer een woning vrijkomt, een woning waar dan direct een paar honderd gegadigden voor zijn..