Wognum krijgt een semipermanente sporthal

WOGNUM – De gemeenteraad heeft donderdag 25 april besloten dat er in Wognum een semipermanente sporthal geplaatst mag worden bij De Bloesem. Het onderzoek naar de zaalsportcapaciteit toont duidelijk aan dat er tekort zaalruimte is voor de sportverenigingen uit Wognum en dat wordt hiermee opgelost.

Desondanks werd het voorstel aan de gemeenteraad een fors discussiepunt. De oorspronkelijke opdracht van de raad op 8 november was namelijk “…een voorstel voor een nieuwe sporthal…” “…teneinde een permanente voorziening cq. oplossing te creëren.”. Met name de zaalsportverenigingen waren hierdoor in de veronderstelling dat er een permanente, stenen, sporthal zou komen. In het voortraject zijn veel zorgen uitgesproken over de volwaardigheid van de semipermanente hal, het beheer van de Westfrieslandhal in de Bloesem en daarmee ook het beheer van de nieuwe hal. Ook waren de verenigingen bang om het gymnastieklokaal aan de Sportlaan kwijt te raken.

Het CDA heeft daarom het raadsvoorstel aangevuld met drie kaders. 1) een volwaardige uitrusting van de nieuwe sporthal die bestemd is voor breedtesport en in principe níet voor commerciële doeleinden. 2) aanvullende afspraken maken met de beheerder over het gebruik van beide hallen in samenspraak met de zaalsportverenigingen. 3) het gymnastieklokaal aan de Sportlaan te behouden totdat er meer duidelijkheid is.

Alle fracties, met uitzondering van D66, stemden hier voor.

Het gymnastieklokaal is oud en er is groot onderhoud nodig maar zowel Esopus (tafeltennis) als WGC (gymnastiek) willen deze graag blijven gebruiken. Er zijn 190 handtekeningen opgehaald een aangeboden aan de wethouder. GB heeft daarom gevraagd om een doorrekening te maken over de financiën, bezetting en het onderhoud, uitgaand van de straks vier sportaccomodaties in Wognum. Gerben Gringhuis: “Dit loopt vooruit op het lange termijn accommodatiebeleid maar geeft ons duidelijkheid voor de behandeling van de begroting.”

Claudia Selders-Kroezen zegt tegen WF Nieuws: “Het CDA wil dat iedereen met plezier kan sporten. Daarom zijn we, zowel in november als nu, in actie gekomen om het capaciteitsprobleem op te lossen. We verwachten dat de nieuwe sporthal er over een jaar staat en dat de problemen die er nu zijn daarna naar tevredenheid zijn opgelost.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.