Wist u dat… Herman Witsius

ENKHUIZEN – Prof. ds. Witsius werd in 1636 te Enkhuizen geboren. Hij studeerde aan de universiteiten van Groningen, Leiden en van Utrecht. Na zijn studie werd hij predikant achtereenvolgens in de plaatsen Westwoud, Wormer, Goes en Leeuwarden. Nadien werd Witsius in 1675 hoogleraar aan de Universiteit van Franeker en vijf jaren later, in 1680, werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. In 1698 werd hij benoemd tot professor aan de Universiteit van Leiden. Witsius overleed in 1708 te Leiden.

In de tijd van Witisus was er een felle discussie onder theologen over het verbond en de sabbat. Gijsbertus Voetius en Johannes Coccejus waren de leiders van de twee kampen. Witsius zat tussen beide en nam een tussenpositie in. Hij identificeerde het verbond der werken met de wet en het genade verbond met de genade. Het verschil tussen de twee verbonden is dus die van genade en werken. Volgens Witsius gaat het genade verbond uit van de vervulling door Christus van het verbond der werken.

Zowel in stichtelijke als in wetenschappelijk opzicht was Witisus sterk beinvloed door het puritanisme.(Wikipedia)

Reageer op dit onderwerp