Wethouders Enkhuizen hoeven niet binnen de gemeentegrens te wonen

ENKHUIZEN – De wethouders Luyckx, Struijlaart en Heutink-Wenderich hebben van de gemeenteraad voor de duur van 1 jaar ontheffing gekregen om buiten de gemeente Enkhuizen te wonen. Normaal wordt van een wethouder geëist dat deze een inzittende is van de gemeente waar hij/zij werkzaam is.

Het college achte het gewenst om de continuïteit te waarborgen en daarom de gemeenteraad opnieuw te vragen de drie wethouders een ontheffing te verlenen. Er is al eerder een ontheffing verleend aan de wethouders maar de nieuwe ontheffing is een verruiming van de huidige ontheffing.

De gemeenteraad en het college vinden dat juist binnen de gekozen bestuurlijke verhoudingen in Enkhuizen, waar wordt bestuurd met een raadsbreed akkoord het passend dat deskundigheid, onafhankelijkheid en continuïteit boven de noodzaak van ingezetenschap gaat.

[signoff]