WerkSaam Westfriesland spoort voor 165.874,26 euro aan uitkeringsfraude op

WESTFRIESLAND – In het eerste kwartaal van 2019 heeft WerkSaam Westfriesland met Handhaving en de Sociale Recherche voor € 165.874,26  aan bijstandsfraude opgespoord. WerkSaam onderzoekt actief of er in de regio West-Friesland sprake is van uitkeringsfraude. Deze onderzoeken worden bij het aanvragen van een uitkering uitgevoerd. Ook wordt er fraude opgespoord door fraudemeldingen van burgers of andere instanties. Hiernaast voert WerkSaam twee keer per jaar rechtmatigheidscontroles uit.

De Sociale Recherche en Handhaving controleert de rechtmatigheid van de uitkeringen door het opvolgen van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze fraudeonderzoeken kunnen betrekking hebben op een onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen samenwoning) of vermogen. Ook verzwegen vermogen in het buitenland valt hieronder, zoals een huis, een stuk grond of bankrekeningen. Ook  hennepteelt kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering.

Ten onrechte ontvangen uitkeringen kunnen door WerkSaam Westfriesland worden beëindigd en teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie kan WerkSaam ook boetes opleggen. Afhankelijk van het bedrag van de aangetoonde fraude, of wanneer er sprake is van herhaling, kan er een strafrechtelijke veroordeling volgen.

Fraude melden

WerkSaam Westfriesland vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude serieus opgepakt door ons.

Soms ontvangen cliënten ten onrechte een (te hoge) uitkering. Dit kan niet altijd als fraude worden gezien, omdat er niet altijd opzet in het spel zit. Andere keren is er wel sprake van opzet. Wij gaan begripvol om met vergissingen van onze cliënten, maar opzet wordt altijd aangepakt.

Iedereen kan anoniem een fraudemelding doen via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.