Wegens succes, verdubbeling openingstijden Oranjekeet

ENKHUIZEN – Ruim één jaar geleden op 22 november 2018 werd de Oranjekeet in de Oranjestraat geopend, de keet die onderdeel is van de pilot “Straat aan Zet” was bedoeld om vereenzaming, dreigende verloedering van het openbaar domein, verslaving en segregatie wat zich met name in de Oranjestraat concentreerde terug te brengen.

Nu één jaar later blijkt dat het project zijn vruchten afwerpt en een gedegen succes is. Een grote groep mensen uit de Oranjestraat maken inmiddels gebruik van de voorziening en zijn er erg blij mee. De eenzaamheid is minder geworden en een grote groep bewoners kijken positiever aan tegen hun woon- en leefomgeving.

Nu er van meerdere kanten gevraagd wordt om ruimere openingstijden van de Oranjekeet (momenteel drie dagdelen per week) heeft het college besloten om het aantal dagdelen te verdubbelen, tevens wordt het project verlengt tot en met december 2020.

[signoff]