We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal….. Kindcentrum Het Anker nadert haar voltooien

ENKHUIZEN – Het is het eerste kindcentrum in Enkhuizen dat is ingericht op basis van een gedeelde pedagogische visie tussen kinderopvang en onderwijs.

Kindcentrum Het Anker biedt voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen tot 4 jaar en voorschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het kindcentrum is zo gebouwd dat de integratie van de basisschool en de kinderopvang èn de samenwerking tussen de kinderen hier op een natuurlijke wijze vorm kan krijgen. In de inrichting van het gebouw lopen de voorzieningen in elkaar over. Desgewenst kunnen ruimtes worden afgeschermd zodat daar specifieke taken of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Zorg op school

Naast ruimtes voor onderwijs en opvang komen er ook gedeelde ruimtes voor Brede Schil-activiteiten. In deze ruimtes bieden externe organisaties ondersteuning aan kinderen, zoals logopedie, schoolmaatschappelijk werk en ergotherapie. Ook deze organisaties spelen in de directe samenwerking een rol zodat hun diensten laagdrempelig beschikbaar zijn en er zoveel mogelijk ingezet kan worden op de preventieve ondersteuning in plaats van zorg achteraf.

Officiële opening

Het Anker wordt in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. De officiële opening vindt plaats op 26 augustus. In dezelfde week is er een feestweek voor de kinderen.

Foto’s: Henk Kroeb