Wat betekenen de soepelere Coronaregels nou precies voor Enkhuizen

ENKHUIZEN – Op de laatste persconferentie van het kabinet die 19 mei gehouden is zijn de versoepeling van de Corona regels nog eens benoemd en uitgelegd, maar wat betekend dat nou concreet voor de inwoners en ondernemers van Enkhuizen?

Voor alle versoepelingen van de regels geldt dat de anderhalve meter regel in stand blijft, dit met uitzondering van mensen die uit één gezin komen en dus op hetzelfde woonadres ingeschreven moeten staan.

Terrassen
Vanaf 1 juni 12:00 mogen de terrassen weer open, alle gasten dienen verplicht aan een tafel te zitten. Omdat de uitbaters door de anderhalve meter regel veel minder plaatsen dan voorheen kunnen realiseren biedt de gemeente aan om de terrassen uit te breiden. Er is besloten om onder meer de Melkmarkt af te sluiten. Horecabedrijven met te weinig ruimte bij het café of restaurant wordt de mogelijkheid geboden tot een terras op een alternatieve locatie. Voor de tijdelijke uitbreiding wordt per horecabedrijf een tijdelijke gedoogbeschikking afgegeven. Tot 1 november mogen de vergunde terrassen op vrijdag en zaterdag een uur langer open zijn. Verder gelden alle gebruikelijke afspraken.

Speeleiland in de Kadijken
Er is voor gekozen om het speeleiland alleen toegankelijk te laten zijn voor kinderen tot 12 jaar en onze handhavers het eiland ’s avonds af te sluiten. Daarnaast wordt de locatie frequent meegenomen in de surveillance rondes. Op deze manier wordt er geprobeerd om de overlast van hangende jongeren tot een minimum te beperken. Een permanente oplossing voor de overlast is er nog niet.

Dienstverlening vanuit de gemeente
Nu de maatregelen rondom de beheersing van corona soepeler worden, gaat de gemeente ook de
dienstverlening vanuit Burgerzaken en KCC verder uitbreiden. De belangrijkste wijziging is het
verruimen van de openingstijden, waarbij er weer een avondopenstelling komt (donderdagavond). Het
werken op afspraak wordt voortgezet met meer afspraken op hetzelfde moment. Daarnaast worden
identiteitskaarten en rijbewijzen voorlopig kosteloos thuisbezorgd, om het aantal contactmoment te
beperken.

Routing met stickers in de Westerstraat
Het mooie weer en de versoepeling van de maatregelen hebben tot gevolg dat er meer mensen in de
Westerstraat samen komen. Hierbij is het houden van afstand soms heel erg lastig. Er wordt in nauwe
samenwerking met Stichting Marketing Enkhuizen gewerkt aan een routing met stickers. Daarnaast
worden ondernemers dringend verzocht om geen uitstallingen op straat te plaatsen. Fietsen mag al
niet en daar wordt nadrukkelijk op gehandhaafd.

Handhaving
De afgelopen weken zijn de handhavers samen met de politie veel op straat geweest om de corona
maatregelen te controleren. In de meeste gevallen was een waarschuwing voldoende om een
overtreding van bijvoorbeeld het samenscholingsverbod op te heffen. Toch zijn er ook boetes
uitgedeeld voor bijvoorbeeld het organiseren van feest of met teveel mensen in één auto zitten.
Overigens houden de meeste inwoners zich goed aan de gestelde maatregelen laat de gemeente weten.