VVD stelt vragen aan minister over zandverstuiving Markerwaarddijk

ENKHUIZEN – Remco Dijkstra en Lodders beiden lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het zandprobleem op de Markerwaarddijk.

Zij willen van de minister weten hoe de minister tegen de problemen met het zand op de Markerwaarddijk, omdat deze al meerdere keren is afgesloten vanwege de zandverstuivingen. Zij willen dan ook dat de minister gaat toelichten waarom er bij de dijkversterking is gewerkt met het aanbrengen van zand, terwijl Rijkswaterstaat dit als mogelijk grootste risico zag, maar ook wat de meerwaarde van zand op ecologisch, natuurlijk en economisch gebied is.

De beide Tweede Kamerleden zijn van mening dat bij dit soort projecten de meest geschikte alternatieven gekozen dienen te worden waarbij er rekening gehouden wordt met de omstandigheden zoals in dit geval bijvoorbeeld de aanwezigheid van wind, het belang van de verbindingsweg tussen Flevoland en Noord-Holland en de kosten die zich voordoen bij calamiteiten zoals het schoonmaken van de weg. Zij willen van de minister weten of deze de mening van beide fractieleden deelt en welke afweging is gemaakt om zand te gebruiken.

Economische gevolgen voor de regio

Wat beide fractieleden vooral willen weten is wat de economische gevolgen zijn voor de regio door het afsluiten van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad en willen van de minister weten wast deze er aan gaat doen om van de wegafsluitingen af te zijn.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp