Volgende fase voor nieuwbouwplan de Cuyp

ENKHUIZEN – De nieuwbouw die moet verrijzen op de plek waar ooit de oude Kuipersdijkschool heeft gestaan gaat een nieuwe fase in. Na de sloop van de oude school en het daaropvolgend archeologisch onderzoek is er dan eindelijk begonnen met het bouwrijp maken van het terrein.

Het bouwrijp maken van het terrein zal zo’n acht weken in beslag gaan nemen waarna er gestart kan worden met de nieuw te bouwen woonwijk. De werkzaamheden zullen bestaan uit het aanbrengen van een ondergrondse infrastructuur zoals riolering en nutsvoorzieningen en een tijdelijke bestrating voor het toekomstig bouwverkeer.

Aan enige overlast voor de omwonenden zal niet te zijn ontkomen. Tussen de bedrijven door zullen sommige gedeelten van de openbare rijweg afgesloten worden waardoor de omliggende woningen met hinder te zijn bereiken.