Vijf aandachtspunten Dorpsbos en wandelroute Hoogkarspel

HOOGKARSPEL – Alliantie Gebruiksvriendelijk dorpsbos en groene wandelroute Hoogkarspel heeft voor de gemeenteraad van Drechterland vijf aandachtspunten op papier gezet voor het Dorpsbos en de groene wandelroute in Hoogkarspel.

In deze aandachtspunten wil de Alliantie Gebruiksvriendelijk dorpsbos en groene wandelroute Hoogkarspel van de gemeenteraad om hier rekening mee te houden tijdens de besluitvorming.

De vijf punten zijn:

 1. De alliantie gebruiksvriendelijk dorpsbos en groene wandelroute Hoogkarspel spant zich in om in Hoogkarspel met steeds meer woonwijken, ook meer toegankelijk  groen voor bewoners te realiseren. In dit voorstel gaat het om de groene wandelroute, die  onderdeel wordt van het wandelnetwerk het Grootslag en nog groter gedacht van het wandelnetwerk Noord-Holland. Hoogkarspel wordt met deze route die begint bij het station met een officieel informatiebord, als wandeldorp op de kaart gezet. De route wordt in de toekomst doorgetrokken naar het dorpsbos/bospark langs de nieuwe wijk Reigersborg-zuid V. en als  het even kan naar het Cor Schipperpad in Westwoud.
 2. De onderstaande onderdelen van de wandelroute maken dus deel uit van een veel groter geheel dat de mogelijkheden voor wandelliefhebbers in Hoogkarspel en heel West-Friesland vergroot. Wandelen is gezond!

  De alliantie is positief over het voorstel voor een wandelbrug tussen het fietspad langs de geluidswal  Drechterlandse weg (Broeckerpad) en het bosachtige stukje natuur met een ingang tegenover de Heemtuin. Dit stuk natuurterrein is geen onderdeel van de Heemtuin. De  vrijwilligers van de Heemtuin hebben begin van het voorjaar 2019 wel een houtsnipper-pad aangelegd dat nu doodloopt. Door de aanleg van de brug ontstaat een extra groene wandel-lus. De brug en het onverharde pad zijn alleen toegankelijk voor wandelaars. De alliantie is voorstander van een veilige, sober uitgevoerde wandelbrug van ongeveer 1 meter breed.
  Het wandelnetwerk heeft een bedrag van maximaal  € 6000,- beschikbaar gesteld als bijdrage voor de brug. In het voorstel is een krediet voorgesteld van € 24.000,- .
  De bewegwijzering van de route door het Wandelnetwerk in samenwerking met het recreatieschap West-Friesland vindt naar verwachting zomer 2019 plaats. De wandelbrug heeft rond die tijd nog geen zichtbare toegevoegde waarde omdat deze in het voorstel staat gepland voor 2020.

 3. De alliantie vindt dat op het moment dat de routepaaltjes zijn geplaatst, de toegevoegde waarde van het project voor de groene wandelroute duidelijk zichtbaar moet zijn voor inwoners en wandelaars. Dit betekent dat het onderhoud aan de  wandelpaden en het aangrenzende groen en de directe omgeving, op een aantal punten klaar moet zijn. De alliantie heeft een probleem met de in de toelichting voorgestelde werkwijze, namelijk het  meenemen van het onderhoud aan de wandelroute als ter plekke groot onderhoud wordt uitgevoerd en dan per onderdeel bekijken of hiervoor op dat moment budget beschikbaar is. Dit geeft te veel onzekerheid over het realiseren van de route. Daar kunnen we niet mee aankomen bij het wandelnetwerk Noord-Holland. Als alliantie stellen we dan ook voor om voor de aanleg en het nog uit te voeren onderhoud aan de wandelroute op korte termijn een duidelijke planning op te stellen.
 4. Een duidelijke wens van de alliantie is om twee onderdelen van de route sterk te verbeteren voor de bewegwijzering gereed is en de route wordt geopend:
  Dit gaat om het Reigerspark achter de Binckhorst dat een nieuwe logische toegang voor wandelaars moet krijgen en goed begaanbare wandelpaden. Voor de aanleg van de nieuwe ingang en het opknappen van het pad aan de noordkant van het park is een bedrag van ongeveer € 3000,- opgenomen in de raming voor de wandelroute.
  Het tweede onderdeel is het onderhoud van het tegelpad en de groene houtsingel langs de Sluissloot ter hoogte van de Anemonenlaan, Amaryllislaan en Lobeliastraat, inclusief het Hekwerkje. In de raming is uitgegaan van een extra pad door het groen. Dit blijkt lastig te zijn vanwege de boomwortels en een deel van de struiken dat verwijderd moet worden. De alliantie kan akkoord gaan met het her-tegelen van het voetpad en het handhaven en grondig opknappen van de groene singel. Voor het opknappen van het voetpad is in de raming een bedrag opgenomen van ongeveer
  € 6000,- plus € 1000,- voor vervanging van het hekwerkje. Voor het groenonderhoud is geen bedrag genoemd.

  Behalve de nieuwe ingang voor het Reigerspark, gaat het in beide gevallen om het naar voren halen van onderhoudswerk. Het zijn geen nieuwe projecten. Deze twee onderdelen zouden wat de alliantie betreft, gerealiseerd moeten worden voor de opening van de wandelroute, eind september/ begin oktober 2019.

 5. De overige voorstellen van de alliantie voor de aanleg van half verharde paden in een aantal groenstroken voor het bevorderen van de natuurbeleving langs de wandelroute, krijgen, hoewel opgenomen in het definitieve ontwerp van wandelnetwerk het Grootslag, in het raadsvoorstel geen steun. Dit geldt het meest nadrukkelijk voor het beoogde voetpad door de brede groenstrook langs de Kerspelweg. De route blijft daar na een onveilige oversteek, over het drukke tweerichtingsfietspad lopen tot de Saffraan waar opnieuw moet worden overgestoken. Ons advies is om de mogelijkheden voor deze paden door het groen nog eens samen met de alliantie te bekijken voor ze definitief te schrappen uit de plannen zoals die eerder aan het wandelnetwerk zijn voorgelegd en zijn opgenomen in hun definitieve ontwerp. Een ontwerp dat vanuit het oogpunt van de alliantie niet eenzijdig door de gemeente kan worden gewijzigd.

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.