Vervuilde grond in hertenkamp zorgt voor extra onkostenpost van ruim 120.000 euro

ENKHUIZEN – De kosten ten aanzien van de verbeteringen aan het hertenkamp in Enkhuizen lopen wederom hoger op dan voorzien nu er na onderzoek is gebleken dat er bodemverontreiniging is in het kamp.
De stukken grond met vervuilde grond bevinden zich in de omgeving van de Witte Schuur en een groot gedeelte van de dierenweide. Onderzoek naar deze verontreiniging heeft uitgewezen dat de waarden van de vervuiling de saneringsgrens ruim overschrijden waardoor er wettelijk actie ondernomen zal moeten worden.

Na een kosten analyse waarbij verschillende opties om tot sanering over te gaan de revue hebben gepasseerd is ervoor gekozen om de vervuilde bodem af te dekken met een nieuwe laag schone grond. Voor deze oplossing is gekozen omdat deze het voordeligst uitpakt en het gemakkelijkste is om uit te voeren. Rondom de Witte Schuur zal er wel een stuk grond worden afgegraven en voorzien worden door schone grond.

Helaas kunnen de bomen die op de vervuilde grond staan hier niet blijven, deze worden allen omgekapt. In een later stadium zal er nieuwe aanwas geplant worden.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp