Verhoogd risico op lood in drinkwater Enkhuizen

ENKHUIZEN – Uit onderzoek van Atlas Leefomgeving (link) blijkt dat in gemeente Enkhuizen verhoogd risico op lood in drinkwater bestaat. Dit kan leiden tot een IQ afname bij kinderen tot 5 punten en verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij volwassenen. De gemeente weet precies bij welke huizen verhoogd risico bestaat op loden leidingen maar informeert bewoners niet. Is die kans op loden leidingen dan groot? “Bij 33% van de door ons gemeten monsters zijn de resultaten boven de nieuwe landelijke norm van 5 microgram per liter” zegt Floris van Dijk van loodtestbedrijf Water-Lab tegen Enkhuizen Actueel

Juist voor baby’s en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen. Bij deze groepen tast het lood de groeiende hersenen aan. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken. Het loodprobleem dient te worden aangepakt aldus het recente onderzoek van de gezondheidsraad (link). 

Wie is verantwoordelijk voor het loodprobleem?

Tót 1960 zijn loden leidingen toegepast door bijvoorbeeld waterleidingbedrijven en aannemers. Daarna was dit verboden. Waterleidingbedrijven hebben de loden leidingen waar zij verantwoordelijk voor zijn, namelijk tot aan de watermeter, veelal gesaneerd. De leidingen na de watermeter vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand. Deze eigenaar is zich vaak niet bewust van het gevaar of neemt bewust geen actie als hij zijn woning verhuurt. Loden leidingen gelden als een “gebrek” en kunnen leiden tot huurverlaging.

De gemeente is dus niet wettelijk verantwoordelijk voor de situatie bij mensen thuis en hoeft dan ook geen actie te nemen. De regering ziet daarentegen een morele sleutelrol voor gemeenten: “…in hun medeverantwoordelijkheid samen met de GGD’en voor de gezondheid van inwoners”, aldus de Kamerbrief acties lood in drinkwater (link). De gemeente heeft toegang tot het Kadaster en kan gemakkelijk alle oude en risicovolle huizen vinden en de bewoners informeren. Sommige mensen drinken al jaren kraanwater – met lood – , zich onbewust zijnde van de situatie. 

De oplossing ligt voor de hand

De gemeente kan op haar website een bericht plaatsen en verwijzen naar de landelijke GGD Leefomgeving pagina over lood (link). Echter is het bereik hiervan beperkt. Er is gebleken dat een gemeentelijke brief op de mat de inwoners tot actie aanzet. Zo’n brief wordt naar alle eigenaren en bewoners van pré 1960 panden gestuurd. In de brief wordt het probleem toegelicht en eventuele testmethoden en oplossingen worden gegeven.

Reageer op dit onderwerp