18.5 C
Enkhuizen
16 juli 2020 18:58
Enkhuizen Actueel

Algemeen

Vanaf halverwege maart 2020 nog maar 100 km/u op de A7

ENKHUIZEN – Dit staat te lezen in de brief die minister van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Afgelopen maand werd al bekend dat de verlaging naar 100 km/u overdag er zat aan te komen, nu is dan ook duidelijk wanneer dit in gaat.

In de brief schrijft de minister: “Ik zal het verkeersbesluit over de snelheidsverlaging op 19 december nemen. Binnen de kaders van de Wegenverkeerswet is het mogelijk om direct een verkeersbesluit te nemen zonder de uitgebreide procedure met ontwerpbesluit en zienswijzeprocedure te volgen. Daarnaast zal ik tijdens de bezwaartermijn alvast beginnen met de voorbereiding van de uitvoering.

Uitvoering snelheidsverlaging

De nieuwe maximumsnelheden treden pas in werking wanneer ook de bebording langs de weg is aangepast. Rijkswaterstaat zal die aanpassing doorvoeren in één lang weekend van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart. In het geval dat de geplande werkzaamheden niet door kunnen gaan – bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer – zullen de werkzaamheden worden verplaatst naar het lange weekend van donderdag 26 maart tot en met maandag 30 maart.

Op autosnelwegen waar op dit moment overdag (tussen 06 en 19 uur) harder mag worden gereden dan 100 km/u zal die maximumsnelheid worden verlaagd naar 100 km/u. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. Ook de maximumsnelheden tussen 19 en 06 uur blijven ongewijzigd. Het openen en sluiten van spitsstroken blijft gebeuren op basis van intensiteit, ze gaan dus open zodra de drukte op de weg daar aanleiding toe geeft.

Spitsstroken niet permanent open

Ook de spitstroken gaan niet permanent open worden gesteld door de minister vanwege het verhoogde ongevalsrisico dat daarbij optreedt. Pas na evaluatie van de verlaagde snelheid en of het verkeer aan de nieuwe situatie is gewend zal de minister laten onderzoeken of er een permanente openstelling van de spitstroken mogelijk is.

Reageer op dit onderwerp