Van 49 oplaadpunten in 2020 naar 474 oplaadpunten in 2030

ENKHUIZEN – Dit is een ruwe schatting op basis van het aantal voertuigen die gebruik maken van een oplaadpunt in Enkhuizen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college oproep om een visie te stellen betreffende oplaadpalen in de gemeente Enkhuizen waarbij ook werd gevraagd om inzicht te krijgen over de te verwachte aantallen laadpalen in de nabije toekomst.

Lichtmasten annex oplaadpaal

Één van de opties om voldoende laadpalen binnen de gemeente Enkhuizen te creëren is gebruik te maken van de combinatie lichtmast/oplaadpaal. Het college zegt in een schrijven aan de gemeenteraad dat het plaatsen van een laadpaal wordt uitgevoerd op basis van aanvraag. Pas als een bewoner een aanvraag indient dan zal deze eerst worden getoetst aan een aantal voorwaarden, wordt daaraan voldaan dan zal de gemeente Enkhuizen het projectbureau MRA-e² opdracht geven om de aanvraag en de plaatsing te gaan coördineren. Het plaatsen zelf zal door een externe partij worden gedaan.

Bij gebruik van een lichtmast annex laadpaal zegt MRA-e² dat deze vaak niet werkt. 1 van de bezwaren is dat het ontwerp van een lichtmast een complexe technologie als oplaadpaal zo moet worden aangepast dat de kosten hoog oplopen, en de lantaarnpaal moet ook maar net op de juiste plaats staan. Maar ook zal de lantaarnpaal een stuk dikker gaan uitvallen dan nu het geval is omdat er een aparte netaansluiting moet komen voor de oplaadpaal en er ook ruimte moet komen voor de beveiliging van het oplaadgedeelte.

Toekomstverwachting oplaadpalen Enkhuizen

In De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) wordt in Nederland in 2030 ruim 1.7 miljoen oplaadpunten voorzien, dit is een optelling van publieke, snellaad, private en sempublieke oplaadstations. Doorvertaald naar de gemeente Enkhuizen komt dit uit op 49 oplaadpunten in 2020, 156 in 2025 en 474 in 2030.

Volgens het college is er een aanzienlijke onzekerheidsmarge aangezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie opwekking en gebruik op dit moment ontzettend snel gaan. Het college ziet in de nabije toekomst dat publieke laadpunten nodig blijven maar deze zullen in toenemende mate worden ondersteund door particuliere- en semipublieke laadpunten, snellaadstations en waterstofgas maar ook zijn er nog andere laadtechnieken in ontwikkeling.

Enkhuizen is bezig met een parkeer- en verkeersontwikkelingsplan en daar zal ook de veranderende mobiliteit en duurzaamheid bij worden betrokken.

[signoff]