Uitspraak CBb bevestigt kartelboete Reijne’s en SLB leesmappen

ENKHUIZEN – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 20 augustus 2019 bevestigd dat ACM terecht een overtreding heeft vastgesteld en daarvoor boetes heeft opgelegd aan ondernemingen die leesmappen verspreiden en hun feitelijk leidinggevers.

Deze ondernemingen hadden de markt onderling verdeeld. Zij spraken af om elkaars klanten niet te werven en maakten afspraken over elkaars werkgebied. Ter controle daarvan wisselden de verschillende leesmapondernemingen regelmatig informatie uit.

Het CBb volgt deels de door de ACM gehanteerde systematiek om tot evenredige boetes voor individuele ondernemingen te komen, maar ziet aanleiding de systematiek te verfijnen en de boetes lager vast te stellen.

6 miljoen euro boete

ACM heeft op 7 november 2013 dertien ondernemingen die leesmappen verspreiden voor bijna 6 miljoen euro aan boetes opgelegd wegens kartelafspraken. Naast het beboeten van de dertien ondernemingen, houdt ACM ook dertien mensen uit die ondernemingen aansprakelijk.

Welke verboden afspraken hebben de ondernemingen gemaakt?

De dertien ondernemingen maakten verboden afspraken waarmee zij onderling de leesmappenmarkt verdeelden. Zij maakten afspraken over de werkgebieden waarin zij klanten hadden en spraken af om niet elkaars klanten te werven. Zij wisselden regelmatig informatie uit over de uitvoering van hun afspraken en verminderden op verschillende manieren hun onderlinge concurrentie. Dat is nadelig voor abonnees die niet konden wisselen van leesmap.

Betrokken Ondernemingen

 • ATC (deelgenomen aan de Afspraak uit 2004)
 • De Map Holding (deelgenomen aan de Afspraken)
 • De Meteoor (deelgenomen aan de Afspraken)
 • Demob (deelgenomen aan de Afspraken)
 • EKL Leesmappen (deelgenomen aan de Afspraak uit 2010)
 • Leeskring Intiem (deelgenomen aan de Afspraak uit 2010)
 • Leesland (deelgenomen aan de Afspraken)
 • Leesmap De Schakel (deelgenomen aan de Afspraak uit 2010)
 • Leeswereld (deelgenomen aan de Afspraken)
 • Reijne’s Gezinsleesportefeuille (deelgenomen aan de Afspraak uit 2010)
 • SLB Leesmappen (deelgenomen aan de Afspraak uit 2010)
 • Succes Leesmappen (deelgenomen aan de Afspraken)
 • Zaanlandia (deelgenomen aan de Afspraken)

Twee van de betrokken ondernemingen zijn Reijne’s Gezinsleesportefeuille uit Sint Pancras en SLB Leesmappen met klanten in heel Westfriesland. SLB Leesmappen is een franchise-onderneming met eigen colporteurs die werven voor de franchisenemers.

Klanten benadeeld door geheime afspraken

Door onderling geheime afspraken te maken konden andere leesmappenverhuurders in het gebied waar Reijne’s en SLB Leesmappen werkzaam zijn geen nieuwe klanten werven en kon ook de prijs kunstmatig hoog worden gehouden.

De Autoriteit Consument en Markten (ACM) heeft hierom Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V. , Reijne Exploitatie B.V. K. Reijne Beheer B.V. en Stichting administratiekantoor Reijne een boete opgelegd van 450.000 euro waarbij alle rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor het geheel.

het ACM stelt de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor voor een bedrag van 137.000 euro aan de bedrijven die vallen onder zijn beheer,

Birch Wood Acoustics Nederland B.V. het bedrijf achter SLB Leesmappen krijgt een boete van in totaal 235.000 euro, deze boete deelt het bedrijf met het op Curaçao gevestigde Amberville Corporation N.V.

Reijne’s rechtstreeks betrokken bij gemaakte afspraken

Volgens het ACM is Reijne’s rechtstreeks betrokken bij de gedragingen. In het verslag schrijft het ACM: ,,Omdat Reijne Exploitatie B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne (indirect) 100% van de aandelen houden in Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V. gedurende de genoemde periode, neemt ACM aan dat Reijne Exploitatie B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne beslissende invloed uitoefenden op het marktgedrag van Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V. gedurende die periode. Reijne Exploitatie B.V. en Stichting Administratiekantoor Reijne hebben het vermoeden dat zij beslissende invloed hebben uitgeoefend niet betwist.

Voorts is gebleken is dat K. Reijne Beheer B.V. 100% van de certificaten van aandelen houdt in Reijne Exploitatie B.V. gedurende de genoemde periode, waarmee zij de volledige financiële eigendom in Reijne Exploitatie B.V. heeft. K. Reijne Beheer B.V. is de enige bestuurder van Reijne Exploitatie B.V. gedurende de genoemde periode. De zeggenschap over Reijne Exploitatie B.V. blijft door uitgifte van de certificaten van aandelen in principe bij (het bestuur van) Stichting Administratiekantoor Reijne. Er is sprake van één en dezelfde bestuurder voor Stichting Administratiekantoor en K. Reijne Beheer B.V. gedurende de genoemde periode. Op grond van voorgaande is ACM van oordeel dat sprake is van beslissende invloed van K. Reijne Beheer B.V. op Reijne Exploitatie B.V. en daarmee op Reijne’s Gezinsleesportefeuille B.V. gedurende de genoemde periode.

Ook SLB Leesmappen blijkt volgens het ACM rechtstreeks te zijn betrokken bij de gemaakte illegale geheime afspraken.

In totaal heeft het ACM voor 6 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan de leesmappenbedrijven, die afgelopen dinsdag door het College van Beroep bevestigd is.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp