U en uw kind: Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

WESTFRIESLAND – Alle kinderen en jongeren hebben te maken met professionals. Denk aan een intern begeleider op school, huisarts, jeugd- en gezinscoach of jeugdhulpverlener. Een kind kent soms meer dan 10 verschillende professionals. Niet altijd werken zij met elkaar samen. De verwijsindex zorgt ervoor dat professionals elkaar kunnen vinden om samen te werken. In onze regio heet de verwijsindex Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord, afgekort VIN.

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij of zij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook laat zien dat hij betrokken is, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens van elkaar. Zo kunnen zij met elkaar en met u overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen. Steeds meer professionals maken gebruik van dit systeem.

Wat staat er in het systeem over uw kind?
In het systeem van VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind. Ook staan de contactgegevens van de professional die zijn betrokkenheid heeft getoond in VIN. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind.

Het systeem is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan zien bij wie hij zelf zijn betrokkenheid heeft getoond en de matches die daaruit voortkomen. Met andere woorden: het is geen zoeksysteem.

U heeft het recht om te weten waarom de professional zijn betrokkenheid heeft getoond. Een professional moet u vertellen dat hij gebruik maakt van het systeem. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

Meer informatie vindt u op de website www.vroegsamenwerken.nl.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.