Trouwe donateurs van KNRM in zonnetje gezet

ENKHUIZEN – 50 jaar trouw aan een zeewaardig goed doel, vandaag zaterdag 9 november, een dag voor de 195e verjaardag van de KNRM, eren de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij de mensen die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken.

November is van oudsher de maand dat de reddingsstations de trouwe donateurs ontvangen, omdat de KNRM op 11 november haar oprichting in 1824 viert.

Sindsdien bestaat de KNRM dankzij donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen, zonder overheidssubsidie. De traditie om donateurs na een “dienstverband” van 25, 40, 50 en 60 jaar (en soms 70 en een van 80 jaar) een attentie toe te sturen en uit te nodigen op de reddingstations om persoonlijk kennis te komen maken bestaat bij de KNRM al heel lang.

Ook dit jaar ontving het KNRM reddingstation Enkhuizen weer een aantal van hen, zeven in totaal te weten dhr  P.F. van Kranen (Enkhuizen), dhr. L.G. Kruik (Enkhuizen), dhr  A. Lemminga ( Ursem), dhr A. van der Marel (Venhuizen), dhr H.W. Vader (Berkhout)  en dhr M. Bruijn (Enkhuizen) allen voor 50 jaar donateurschap. En Mevr. N. Groen-Kooiman (Enkhuizen) voor 60 jaar donateurschap. Zij ontvingen deze middag een oorkonde, een boek en natuurlijk een bos bloemen.

Deze “Redders aan de wal” werden in 1959 of 1969 donateur van de KNRM en zijn dat altijd gebleven. In 1959 deed de marifoon zijn intrede in het reddingswezen, waardoor communicatiemogelijkheden verbeterden en daarmee ook de veiligheid op zee. Voor de reddingsstations Zandvoort en Vlieland werden nieuwe reddingboten gebouwd. Het waren overnaads gebouwde houten sloepen.

In 1969 deed de snelle reddingboot Komer zijn intrede in het reddingswezen.

Het was een experiment, want bijna nergens werden reddingboten gebouwd met een snelheid van 28 knopen. Voor het IJsselmeer werd een nieuwe reddingsvlet ontworpen. De eerste werd gestationeerd in Enkhuizen met de naam Spaanderbank.

Het hoogtepunt van het bezoek was de vaartocht met de reddingboot. Ondanks de hoge leeftijd en soms broze gezondheid van vele trouwe donateurs, koos bijna iedereen ervoor om mee te gaan. Het was een feest om na terugkomst de glunderende gezichten en grijze natte koppen te zien!

[signoff]

Reageer op dit onderwerp