Toename alcohol- of drugsvergiftiging minderjarige jongens in West-Friesland

WEST-FRIESLAND – Alhoewel het totaal aantal vergiftigingen in de regio jaarlijks licht daalt, stijgt het aantal vergiftigingen onder minderjarigen. In het eerste kwartaal van 2020 stijgt het aantal geregistreerde alcohol- en drugsvergiftigingen onder minderjarigen in Westfriesland van 3 (vorig jaar) naar 8. Het zijn hoofdzakelijk jongens van 16 en 17 jaar oud die door de ambulance zijn opgehaald. Zowel de onwetendheid onder ouders als het toestaan van alcohol- en drugsgebruik blijven zorgpunten. De regio wil daarom meer interventies inzetten, die gericht zijn op de ouders. 

GGD Hollands Noorden houdt intoxicatiecijfers van 12 tot 23 jarigen bij in opdracht van de regio. Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn, omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om alleen alcoholvergiftiging, 20% is een combinatie van alcohol en drugs.

Ouders zijn óók alcoholverstrekkers

Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec, is voorzitter van de Westfriese stuurgroep In control of alcohol & drugs: ‘Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind en wat er achter de voordeur gebeurt. Zij beseffen vaak niet dat zij de grootste groep ongecontroleerde alcoholverstrekkers zijn. Wij kunnen buiten de deur veel grenzen stellen en alcohol minder aantrekkelijk maken, maar uiteindelijk is het uw kind dat de alcohol drinkt of drugs gebruikt.’

Tolerantie en thuisquarantaine

Elk jaar blijkt uit onderzoek dat het voorbeeldgedrag van ouders een enorme impact heeft op het gedrag van hun tiener(s). Zeker nu gezinnen meer dan ooit door de coronamaatregelen thuis zitten, met mooi weer samen in de tuin, is de verleiding groot om toleranter te zijn. Juist dan moet de grens heel duidelijk zijn: geen 18, geen alcohol. Wortelboer waarschuwt: ‘Als jongeren op een gegeven moment wel weer met vrienden elders mogen afspreken en drinken, dan is de trend thuis al gezet. Dat beseffen ouders zich onvoldoende’.

Geen intoxicaties onder de 15 jaar

In Westfriesland werden in het eerste kwartaal totaal 20 ritten geregistreerd. Dat zijn er zes meer dan dezelfde periode vorig jaar. De meeste jongeren waarvoor de ambulance ter plaatse kwam, waren tussen de 18 en 23 jaar. Dit kwartaal was er geen intoxicatie onder de 15 jaar. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de stijging te maken heeft met de coronamaatregelen. Daarvoor zijn meer cijfers nodig, later dit jaar.

Extra interventies voor ouders

De zeven wethouders volksgezondheid en burgemeester Wortelboer vormen samen de Westfriese stuurgroep die de focus bepaalt van het regionale jeugd, alcohol en drugsbeleid. Een van de focuspunten is de tolerantie van ouders tegenover alcohol- en drugsgebruik.  De regio zal daarom de komende jaren onder meer geld besteden om ouders én de leeftijdsgroep 15- en 16-jarigen te bereiken met interventies en herkennen van signalen van middelengebruik. Andere focuspunten zijn de aanpak van drugs, interventies voor en met het voortgezet onderwijs en regionale samenwerking op het gebied van handhaving van de alcoholwet.