Tijdelijke huisvesting voor 30 arbeidsmigranten De Gouw

ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen heeft begin mei van dit jaar een aanvraag binnengekregen voor het realiseren van huisvesting voor maximaal 30 arbeidsmigranten op de locatie De Gouw 41e. De arbeidsmigranten worden gehuisvest in een nog te bouwen bedrijfsgebouw maar is in strijd met het bestemmingsplan. 

Ondanks dat het niet in overeenkomst met het bestemmingsplan is verzoekt het college de gemeenteraad om akkoord te gaan met een zgn. postzegelbestemmingsplan alleen voor De Gouw 41e.  Normaal worden dit soort aanvragen niet aan de gemeenteraad voorgelegd maar omdat het hier gaat om een vorm van huisvesting waar binnen de gemeente Enkhuizen geen beleid voor is vastgesteld.

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad ook een postzegelbestemmingsplan voor Haling 20e vastgesteld en daarvoor kaders vastgesteld waar het bedrijf aan moet voldoen.

Draagvlak

Omwonenden zijn door aanvrager geïnformeerd. In de te volgen voorbereidingsprocedure zijn voldoende mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen. Eén omwonende heeft zorgen geuit over het mogelijk ontstaan van een tweede dienstwoning op het perceel. De huisvesting is echter een bedrijfsgebouw met een specifieke logiesfunctie. Permanente bewoning is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan en wordt ook in de vergunning uitgesloten.

[signoff]