Tag: wet

0 20
Posted in Algemeen

Evaluatiecommissie adviseert vernieuwing Wet veiligheidsregio’s

ENKHUIZEN – De veiligheidsregio’s functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten…

0 22
Posted in Gemeente

Enkhuizen krijgt de regie op de nieuwe Wet inburgering

ENKHUIZEN – In 2022 krijgt de gemeente Enkhuizen de regie op de nieuwe…

0 19
Posted in Algemeen Gemeente

Burgemeester en wethouders knappen buurthuis IJsselzand op tijdens NL Doet

ENKHUIZEN – Vrijdag 13 maart is het zover, samen aan de slag om…

0 22
Posted in Gezondheid

Nieuwe wet maakt meldingen over personen met verward gedrag mogelijk

ENKHUIZEN – Iemand vertoont verward gedrag of leeft in een zwaar vervuilde woning….

0 19
Posted in Afsluitingen

Pilot nieuwe wet inburgering: van uitkering naar kansen

WESTFRIESLAND – De regio Westfriesland levert een actieve bijdrage aan de nieuwe inburgeringswet…

0 19
Posted in Gezondheid

Wet verplichte GGZ richt zich vooral op preventie, re-integratie en participatie

ENKHUIZEN – Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking,…

0 20
Posted in Enkhuizen

Nieuwe wet voor inburgeraars

ENKHUIZEN – De huidige wet voor asielzoekers die moeten inburgeren voldoet niet meer…