Stichting LeekerweideGroep en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden willen fuseren

ENKHUIZEN – Stichting LeekerweideGroep en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden willen fuseren. De bedrijven hebben de ACM om toestemming gevraagd voor de fusie.

Stichting Ouderenzorg Wilgaerden zegt in een reactie: ,,De zorg en ondersteuning aan ouderen, mensen met een beperking en mensen in een kwetsbare positie blijft ongewijzigd en apart van elkaar vormgegeven. De fusie betreft voornamelijk een samengaan van de bestuurlijke en ondersteunende lagen in de organisaties. Daarnaast trekken zij verder gezamenlijk op in de bouw van het expertise/ behandelcentrum ebc360. Komend jaar, 2019, wordt gebruikt om het traject van samengaan van de bestuurlijke en ondersteunende organisatie verder vorm te geven. Doel is om in januari 2020 de fusie officieel te maken.

Verheugd
Bestuurders Iris van Bennekom en Paul Zegveld zijn enthousiast: ‘Wij hebben elkaar gevonden op belangrijke ontwikkelingen in de regio. Er is een toenemende vraag naar steeds zwaardere en meervoudig complexe zorg. De vergrijzing in Westfriesland neemt toe. Dit alles gaat samen met de wens om meer eigen regie, veranderende woonwensen, persoonlijke zorg in of dichtbij huis met focus op welzijn en kwaliteit van leven. Door samen verder te gaan kunnen we hiervoor geld, mensen en kennis vrij spelen.

De voorgenomen fusie biedt onze organisaties veel kansen maar ook directe en toekomstige voordelen. De toekomstige nieuwe organisatie heeft een solide financiële basis waarop verder door gebouwd kan worden. Door het samengaan van de vermogens, zowel kwalitatief als in menskracht, kennis, kunde en financieel, zorgt ervoor dat extra slagkracht ontstaat om nieuwe projecten aan te gaan en vernieuwing in zorg te gaan realiseren. Maar ook om mensen een leven lang en levensloopbestendig te kunnen ondersteunen. Ondersteuning die los van elkaar via de labels of gecombineerd in een arrangement geboden kan worden.

Het ACM zal binnenkort een beslissing nemen of de fusie door mag gaan.

[signoff]