Start voorbereiding ontwikkeling Zilverstaat – Hoogstraat Enkhuizen

ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen gaat het startschot geven om het gebied rondom de Oosterhaven aan te pakken en te gaan herontwikkelen, hiervoor vraagt het college aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van 145.000,- euro. Met dit geld kan de gemeente de Structuurvisie Enkhuizen 2020 gaan beginnen rondom de locatie Zilverstaat/Bierkade aan de Oosterhaven dat samen met de Buitenhaven als het gezicht van Maritiem Enkhuizen wordt gezien.

‘Schone slaapster’

Bij de herinrichting van de Oosterhaven gaat het om ‘het wekken van de schone slaapster’: het benutten van de kansen die er zijn om dit gebied meer uitstraling te geven. Dit vraagt om een specifieke uitwerking. In 2013 werd het bestemmingsplan Binnenstad en Havens door de gemeenteraad aangenomen en werd deze locatie als “ontwikkelingslocatie 5” aangemerkt. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat er kansen zijn voor de ontwikkeling van een gemengd gebied voor wonen, kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

Zilverkade/Hoogstraat

Het college pakt gelijk door door ook het gebied Zilverkade / Hoogstraat in de plannen mee te nemen door de grondpositie te ontwikkelen en op de markt te brengen. Om dit te realiseren is een voorbereidingskrediet nodig van 145.000,- vooruitlopend op een formeel door de raad te activeren grondexploitatie.

Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat zij zo hopen dat het doorstarten van de planontwikkeling en betrekken van de markt in een bijzondere historische locatie in de stad in nauwe samenwerking met de raad en inwoners van Enkhuizen het beoogd effect zal krijgen.

De doelstelling van de gemeente is het vinden van een geschikte partner die de locatie Zilverstaat / Hoogstraat gaat ontwikkelen en zo een maximale ruimtelijke kwaliteit gaat realiseren die recht doet aan de prominente locatie in de Stad. Het eerder vastgestelde Programma van Eisen en Wensen zal hierbij als kader worden gebruikt.