1.9 C
Enkhuizen
16 januari 2021 09:07
Enkhuizen Actueel

SP Enkhuizen stelt vragen aan college over de gevolgen Wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet 2021 voor ‘schuldhulpverlening’

ENKHUIZEN – Op 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. De invoering van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is onderdeel van de Brede schuldenaanpak van het kabinet.

Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt hierin samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Deze nieuwe wet zorgt er onder andere voor dat de berekening van de beslagvrije voet voor iedereen op dezelfde manier gebeurd. Maar regelt ook dat er altijd wordt afgelost bij schulden. Voor iedereen geldt een maandelijks bedrag om af te lossen van minimaal 5% van de bijstandsnorm, ook wanneer de kostendelersnorm speelt.

Gevolgen

Uitkeringsgerechtigden uit Enkhuizen met schulden konden eerder vaak niet aflossen op hun schulden omdat zij door bijzondere omstandigheden een hoger beslag vrije voet hadden. Vanaf 1 januari 2021 wordt bij hen verplicht 5% van hun uitkering ingehouden ter aflossing ongeacht hun omstandigheden. De verwachting is dat zij hierdoor vaker een beroep zullen doen voor schuldhulp bij de gemeente.

De fractie van de SP heeft hierover de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de mogelijke gevolgen van de nieuwe Wet op de schuldhulpverlening in Enkhuizen?
 2. Kunt u ons aangeven of de gemeente Enkhuizen hier op voorbereid is?
  Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen?
  Zo nee, waarom niet?

De gemeente Enkhuizen heeft 2 medewerkers voor de schuldhulpverlening.

 1. Is er voldoende ambtelijke capaciteit?
  Zo nee: wat gaat u hier aan doen?
  4. Wanneer ontvangt de Raad de evaluatie van de schuldhulpverlening in de afgelopen jaren?

Margreet Keesman
SP
11 januari 2021

Reageer op dit onderwerp