Schrik bij inwoners door hoogte WOZ en aanslag gemeentelijke belastingen

ENKHUIZEN – Afgelopen weekend zijn in Enkhuizen de gemeentelijke aanslagen en waardebepaling WOZ weer op de mat gevallen. Dat de vastgestelde tarieven bij een boel huishoudens vragen zetten mag blijken uit het feit dat klachten op de sociale media kanalen hand over hand toenemen.

In de Enkhuizer Facebookgroep “Je bent een echte Enkhuizer als…” regent het klachten over de jongste aanslag en de waardebepaling WOZ. Een enkele weet te melden dat de stijging wel binnen proporties is gebleven maar er komen ook meldingen binnen van waardestijgingen van 17% of meer t.o.v. de aanslag vorig jaar. Door deze percentuele stijgingen lopen de getaxeerde waardes van sommige woningen op tot ver boven de 40.000 euro t.ov. de aanslag van vorig jaar.

Belastingnota 2020
Voor Enkhuizen/Enkhuizen vooruit citeert bij de discussies nog een stukje tekst uit de belastingnota 2020 van de gemeente.

“De waarderingsgrondslag voor de OZB-aanslagen van 2020 is de WOZ-peildatum 1-1-2019. Uitgegaan is van een marktontwikkeling van 8% bij woningen en 2% bij niet-woningen. Om uit te komen op een opbrengstenstijging van 1,5 % in 2020 worden de tarieven per heffingseenheid aangepast.”

Bezwaar aantekenen
Op het “waardeloket” van de Rijksoverheid kunt u de getaxeerde WOZ waarde van uw eigen woning en van de woningen om u heen bekijken en zo zien of u gelijk uitkomt met vergelijkbare woningen.

Als u het niet eens bent met uw aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar aantekenen, de gemeente heeft dan een jaar om uw bezwaar te behandelen. Indien u in het gelijk wordt gesteld krijgt u het teveel door u betaalde geld retour. Bezwaar aantekenen kunt u zelf online doen via het formulier dat de gemeente online heeft “Bezwaar aantekenen“.

Ook zijn er commerciële bedrijven die u hier graag bij helpen, indien u dan in uw gelijk wordt gesteld stuurt het bedrijf een rekening naar de gemeente, als u niet in uw gelijk wordt gesteld ontvangt er niemand een factuur. Voor u als inwoner van Enkhuizen zijn hier dus geen kosten aan verbonden. U kunt dit aansturen via “Mijn WOZ Meldpunt

Reageer op dit onderwerp