Sanering hertenkamp gaat 120.000 euro kosten

ENKHUIZEN – De grond op het terrein van het Hertenkamp in Enkhuizen is verontreinigd en de gemeente Enkhuizen is verplicht de bodem te saneren. Omdat de financiële consequenties niet geheel zijn afgedekt moet de gemeenteraad een besluit nemen over een bedrag van 120.000 euro om de bodem te kunnen saneren.

De waarden van de aangetroffen bodemverontreinigingen op het Hertenkamp overschrijden de saneringsgrens dusdanig dat er niet langer gewacht kan worden met saneren. De Omgevingsdienst zal namens de provincie toezien op de uitvoering van de saneringen.

Afdekken met grond

Vanwege kosten, risico’s en omgevingsaspecten is er bij de dierenweide voor gekozen om de verontreiniging af te dekken met een laag grond. In vergelijking met andere maatregelen is dit de meest voordelige oplossing en eenvoudig te realiseren. Deze oplossing past ook goed bij de parkomgeving, functie van de dierenweide en de oorspronkelijk beoogde werkzaamheden.

De grond bij MEC De Witte Schuur zal deels worden verwijderd en deels worden afgedekt en ook zullen een aantal bomen worden vervangen die nu nog in de saneringslocatie staan.

Het college wil dan ook dat de gemeenteraad akkoord gaat met de saneringskosten á 120.000 euro en de kosten voor de herinrichting van het terrein, het aanbrengen van bestrating, grondkering en bomen á 140.000 euro.

De raad zal op 24 september hier over discussiëren.

[signoff]