Ruim 93% van de bewoners in Enkhuizen voelt zich veilig

ENKHUIZEN – De gemeenteraad van Enkhuizen gaat deze maand het Integraal Veiligheidsplan Enkhuizen vaststellen. In dit IVE komen de wensen en oplossingen te staan om van Enkhuizen een veilige gemeente te maken.

Subjectieve veiligheid Enkhuizen

,,Om als één overheid goed in te zetten op wat het publiek als problemen ervaart, hebben we bewoners en ondernemers door een burgerpanel gevraagd naar hun prioriteiten op het gebied van veiligheid in de komende jaren. Hieruit blijkt dat Ruim 93% van de bewoners in Enkhuizen zich veilig voelt, ruim 82% voelt zich vertrouwd in de buurt en ruim 76% heeft (goed) contact met de buren en vindt dat er op een prettige manier met elkaar wordt omgegaan (71%). Vuurwerkoverlast, verkeer (parkeren, niet houden aan de verkeersregels) en geluidsoverlast, schreeuwende mensen/ jeugdgroepen noemen bewoners als prioriteiten. Navraag leert dat er snel wordt gebeld met politie en dat er een drempel wordt ervaren om overtreders en/of jeugd zelf aan te spreken,” valt te lezen in het Integraal Veiligheidsplan Enkhuizen.

Jongerenwerkers proberen op een open en veilige manier het gesprek tussen jongeren die overlast veroorzaken en buurtbewoners die overlast ervaren te laten plaatsvinden. De inwoners van Enkhuizen die overlast ervaren van jongeren wordt gevraagd een z.g.n ‘overlast-dagboek’ bij te houden om zo een beeld te krijgen wie, wat een wanneer overlast veroorzaakt.

Lokale speerpunten

Uit het Integraal Veiligheidsplan Enkhuizen komt naar voren dat de inwoners van Enkhuizen zich over het algemeen veilig voelen in Enkhuizen. Maar er zijn nog wel speerpunten die moeten worden opgepakt. Zo is 1 van de speerpunten veiligheid en zorg, die moet zorgen voor een versterking op complexe veiligheids- en zorgvraagstukken als bijvoorbeeld personen met verward gedrag, huiselijk geweld, huisverbod, nazorg ex-gedetineerden en (jeugd-)overlast.

Maar ook ondermijning is een punt van zorg. Zo moet de risico-inventarisatie bedrijventerreinen verder worden uitgewerkt, moet er een vervolg komen op schimmige schuren, het z.g.n Keurmerk Veilig Buitengebied en moet het Damoclesbeleid vernieuwd gaan worden en tot slot moet er het convenant drugslocaties en synthetische drugs worden vernieuwd.

Als laatste lokale speerpunt wijst het IVE op het voortzetten van prioritering zoals controle op evenementenvergunningen, kermis en kleine festiviteiten, meldingen APV overtredingen zoals hondenpoep, vuilnis, fout parkeren, loslopende honden etc. etc. Dit moet met een goede registratie en een snelle respons, follow up en her controle tot een verbeterde zichtbaarheid leiden.

Het hele Integraal Veiligheidsplan Enkhuizen is hier te lezen (PDF)

Reageer op dit onderwerp