RSG Enkhuizen: ‘lesgeven in coronatijd’

ENKHUIZEN – De school is weer uit de startblokken, de zomervakantie ligt achter ons. Een bijzondere start van het schooljaar omdat we nog altijd te maken hebben met de gevolgen van het Coronavirus. Eugène Kramer, voorzitter van het College van Bestuur: “We volgen de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld en doen er alles aan om het onderwijs zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren voor onze leerlingen, onze medewerkers en andere betrokkenen.

We hebben alle voorbereidingen getroffen, maar toch is er ook een onbestemd gevoel. Onder de huidige omstandigheden blijft er sprake van onzekerheid, we weten niet precies hoe de situatie rond het virus zich verder ontwikkelt. Met de ervaringen die we voor de zomervakantie hebben opgedaan weten we meer, de plannen hoe te handelen zijn voorbereid. We volgen ook nauwgezet de landelijke ontwikkelingen en passen ons aan waar dat nodig is. De belangrijkste opdracht: het leerproces van de leerlingen moet door gaan! Op school of vanuit huis, het onderwijs gaat door,” aldus Eugène Kramer.

De jaarplanning is flink aangepast ten opzichte van voorgaande schooljaren. Tot 1 januari 2021 zijn nagenoeg alle excursies, schoolreizen en werkweken afgezegd. Afhankelijk van de dan geldende situatie wordt bekeken hoe de school dit in de tweede helft van het schooljaar verder vormgeven. Als gevolg hiervan wordt de factuur die ouders voor diverse  schoolkosten ontvangen binnenkort verstuurd in de periode augustus – september. Voor de activiteiten die na januari 2021 plaatsvinden volgt een rekening in november.

Het RSG ENkhuizen hoort vaak dat de leerlingen en ouders tevreden zijn over de RSG, maar ook als u dit niet bent en tips voor verbetering hebt, dan horen zij dit graag! Als school willen het bestuur er alles aan doen om 2020 – 2021 tot een succesvol schooljaar te maken. Nauw contact en goede samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen, stellen zij daarbij zeer op prijs.

Tot slot wenst Eugène Kramer u samen met uw kind een gezond en geslaagd schooljaar toe!