Regeling verrekening subsidie 2020 voor één- of meerdaagse activiteiten (i.v.m. corona maatregelen)

ENKHUIZEN – Voor een aantal afgelaste eenmalige evenementen en/of activiteiten is vaak een gemeentelijke subsidie verstrekt die door de corona maatregelen nu niet door kunnen gaan. Hiervoor is de Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten vastgesteld.

In het kort komt het erop neer dat van de subsidie die in 2020 is toegekend voor het organiseren van een activiteit en deze activiteit als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaat, wordt 25% van het verleende subsidiebedrag aangemerkt als organisatiekosten. Deze 25% hoeft dus niet terug betaald te worden. Zijn er echter meer dan 25% organisatiekosten gemaakt, en dat kan worden aangetoond, dan wordt daar rekening mee gehouden. De overige 75% van de verleende subsidie zal in 2021 in mindering worden gebracht op de te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit.

Op de website staat de gehele regeling beschreven en tevens kunt u daar een aanvraagformulier vinden. Deze informatie staat onder het kopje Subsidies/Subsidies voor activiteiten.

Reageer op dit onderwerp