Provincie niet bekend met overbezetting buurtbussen Westfriesland

ENKHUIZEN – Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen gesteld door Wim Hoogervorst (SP) over de ontwikkelingen rond en in de buurtbus in Westfriesland. Eind 2019 kwamen er berichten in de media over de overvolle buurtbussen, met alle gevaren van dien.

De buurtbussen worden bemand door vrijwilligers en juist deze mensen verkeren in een lastige positie, bij een volle bus moeten zij mensen bij haltes laten staan, maar om de lieve vrede te bewaren nemen zij soms meer mensen mee dan is toegestaan.

De Provincie zegt dat zij niet bekend is met de overbezetting bij de buurtbussen, ook bij navraag bij de buurtbusbesturen blijkt dat er momenteel geen echte structurele capaciteitsproblemen zijn bij de buurtbussen.

Wel kan de provincie zich goed voorstellen dat het voor een vrijwillige chauffeur erg lastig kan zijn om het maximumaantal van 8 passagiers te handhaven. In een reactie zegt de provincie: ,,Het is praktisch niet te voorkomen dat er zich onvoorzien toch situaties voordoen waarbij een bus te vol kan zitten voor een nieuwe reiziger. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door oncontroleerbare factoren als het weer, uitval van schoollessen, het plotseling aandienen van een grotere groep riezigers, etc. etc. etc.”

Capaciteitsproblemen

Mocht een buurtbusvereniging in structurele zin last krijgen van capaciteitsproblemen dan meldt het bestuur dit bij de provincie en Connexxion waarna er overleg gaat plaatsvinden om dit probleem aan te pakken en zo goed mogelijk op te lossen. Soms gebeurd dit door het extra inzetten van een buurtbus of het aanpassen van de buurtbusroute.

De provincie zelf ontvangt geen directe meldingen van reizigers over te volle buurtbussen, passagiers kunnen hun klachten kwijt bij de klantenservice van Connexxion, de contactgegevens van de klantenservice staat vermeld op iedere bushalte en in de buurtbussen zelf. De provincie zelf is niet gerechtigd om controles uit te voeren, dit wordt gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), maar de provincie heeft samen met Connexxion regelmatig overleg over hoe de regelgeving moet worden toegepast over het maximale aantal passagiers in een buurtbus, en over mogelijke oplossingen bij teveel aanbod van reizigers.

Subsidies

De buurtbussen in Westfriesland krijgen allemaal subsidie vanuit de provincie:

  • Buurtbus Koggenland ontving in 2019 €6.600,- subsidie voor 1 bus
  • Buurtbus De Westfries ontving in 2019  € 13.200,- subsidie voor 1 bus
  • Buurtbus Venhuizen ontving in 2019 € 13.200- subsidie voor 2 bussen
  • Buurtbus WASE ontving in 2019 € 13.200,-  subsidie voor 2 bussen

De concessiehouder krijgt geen subsidie maar wel een jaarlijkse vergoeding van € 25.000,- per buurtbus voor het onderhoud, brandstof, reparaties etc.etc. etc. van de bus.

Vrijwilligers werven groot probleem

Alle buurtbusverenigingen hebben bij de Provincie aangegeven dat het voor hun steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te werven voor op de buurtbus. Hierdoor staat de continuïteit van de buurt onder druk.

Reageer op dit onderwerp