minder koeien en geiten

Provincie komt met nieuwe regels voor geitenhouders

WESTFRIESLAND – Een halfjaar nadat een voorlopige stop op de toename van het aantal geiten in de provincie Noord-Holland is gezet, hebben Gedeputeerde Staten dat opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Ordening (PRV).

Daarmee geldt het verbod op nieuwvestiging, uitbreiding van en omschakeling naar geitenhouderijen voor onbepaalde tijd.

In de PRV staan de spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen Noord-Holland. De PRV bevat onder andere regels ten aanzien van de soort en de grootte van (agrarische) bedrijven. De wijziging moet nog worden vastgesteld door Provinciale Staten.

De geitenstop is nodig vanuit het voorzorgprincipe vanuit de volksgezondheid. Uit onderzoeken van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken) blijkt dat inwoners binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking.

De ingangsdatum van de stop blijft 12 december 2018. De geitenhouder mag niet meer geiten houden dan in zijn huidige vergunning vermeld staat. Dit geldt ook voor het aantal geiten dat is gemeld via de zogeheten meldingen activiteitenbesluit. Het afmesten van jonge dieren is alleen toegestaan voor zover het totaal aantal geiten op de geitenhouderij niet groter wordt dan vergund. Deze stop geldt ook voor particulier hobbymatig gehouden geiten of kleinschalig gehouden geiten op een kinderboerderij.

Landelijk onderzoek

Er loopt op dit moment een groot landelijke onderzoek naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten bij omwonenden. Zodra de precieze oorzaken van de gezondheidseffecten duidelijk zijn, wordt ook duidelijk of, en zo ja welke, (bedrijfs)maatregelen genomen kunnen worden. De afronding van dat onderzoek wordt in 2021 verwacht.

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.