Participatieproces Recreatieoord Enkhuizerzand van start

ENKHUIZEN – Op 18 januari aanstaande gaat het participatieproces voor de verdere invulling van het Recreatieoord Enkhuizerzand van start. Nadat op 29 oktober 2019 het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat de toekomstig exploitant (Droomparken) samen met de omgeving en andere betrokkenen het plan verder vormgeven.

Iedereen die dat wil kan meedenken over de groenvoorzieningen, natuurlijke waarden en ecologie, inrichting van het openbare recreatiegebied en parkeren en het uiterlijk en de uitstraling van het vakantiepark.

Het participatieproces wordt, overeenkomstig de afspraken tussen de gemeente Enkhuizen en Droomparken, in drie fases doorlopen. Tijdens de eerste fase krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om aan te geven over welke planonderdelen zij het liefst meedenken over de verdere uitwerking. De eerste fase bestaat uit drie bijeenkomsten, zodat iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om interesse in het participatieproces kenbaar te maken. Op zaterdag 18 januari 2020, tussen 16.00 en 17.30 uur, vindt een plenaire bijeenkomst plaats in Brouwerij de Werf, Paktuinen 6 te Enkhuizen waarin een nadere toelichting op de plannen en meer achtergrondinformatie over de diverse planonderdelen wordt gegeven.

Op maandag 20 en dinsdag 21 januari 2020 worden tussen 17.00 en 20.00 uur openbare inloopbijeenkomsten georganiseerd, voor iedereen die niet in de gelegenheid was om bij de eerste bijeenkomst aanwezig te zijn. Ook deze bijeenkomsten vinden plaats in Brouwerij de Werf, Paktuinen 6 te Enkhuizen

De planvorming voor het Enkhuizerzand, waarmee ontwikkelaar OREZ in 2017 is gestart en met behulp van Droomparken in 2019 mee verder is gegaan, heeft de afgelopen periode tot verschillende discussies geleid. Dit leidde eind november tot een reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Holland ten aanzien van het vakantiepark. De ruimtelijke invulling van dit planonderdeel is hierdoor nog onzeker. Het bestemmingsplan ligt tot en met 29 januari 2020 ter inzage.

Tijdens deze periode staat beroep open tegen zowel de vaststelling van het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied als de reactieve aanwijzing. Naast dit formele traject, vinden zowel Droomparken als de gemeente Enkhuizen het belangrijk om de inwoners van Enkhuizen en andere betrokkenen bij de concrete uitwerking van de plannen te betrekken.

 

Reageer op dit onderwerp