Oproep voor stralingsvrije gebieden in Enkhuizen

ENKHUIZEN – De afgelopen tijd is in de media veel aandacht geweest voor het onderwerp straling, zendmasten en 5G. In de gemeente is hier ook al de nodige aandacht aan besteed. De visies hierover zijn verdeeld, maar het is in ieder geval duidelijk dat steeds meer burgers graag in een stralingsarme omgeving willen wonen.

Het gaat daarbij niet alleen om mensen die vanwege gezondheidsredenen stralingsarm willen leven, maar ook om een grote groep mensen die bewust kiest voor een andere levensstijl. In tijden van globalisering & digitalisering groeit de groep mensen die kleinschalig en met gelijkgestemden willen samenleven, in harmonie met de natuur, met een focus op gezondheid, stralingsarm leven, duurzaamheid, lokale economie, eigen voedselproductie, persoonlijk contact en zorg voor elkaar.

Tegelijkertijd valt te constateren dat de maatschappij momenteel bijna geen ruimte biedt om een stralingsarm leven ook daadwerkelijk duurzaam te kunnen realiseren. Zeker nu de overheid het voornemen heeft om, naast alle huidige zendantennes, ook 5G uit te rollen, zullen er steeds minder stralingsarme locaties zijn. Deze situatie sluit niet aan bij de wensen en behoeften van een grote groep Nederlanders.

Stralingsbewust wonen

Het burgercollectief Stralingsbewust wonen komt nu met een plan om burgers die stralingsarm willen wonen gezamenlijk op een specifieke locatie gaan wonen waardoor het voor de overheden en telecomproviders voor locaties niet nodig is om te zorgen voor een intensieve draadloze dekking.

Stralingsbewust wonen wil zo in elke provincie een ‘Stralingsbewuste Woongemeenschap’ op te richten, hiervoor wordt er samenwerking wordt gezocht met lokale overheden om zo een maatschappelijke bijdrage te leveren in en aan de regio.

Het burgercollectief roept de gemeente Enkhuizen op om open te staan voor het idee en de samenwerking aan te gaan.