18.5 C
Enkhuizen
16 juli 2020 17:59
Enkhuizen Actueel

Algemeen

Opheffen CAW geen optie, onderzoek wijst dit uit.

ENKHUIZEN – De samenwerkende zeven gemeenten in Westfriesland, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen vormen ook de gemeenschappelijke regeling CAW waar zij samenwerken op het gebied van afvalbeleid en de uitvoering daarvan.

Een paar jaar geleden begon de gemeenteraad van Medemblik te zagen aan de poten van het CAW toen via Anneke van der Geest (PW2010) en Medemblik Actueel vlak voor de zomervakantie het CAW via slinkse omwegen, een memo die een dag voor het zomerreces werd verstuurd,  bekend maakte dat zij per 1 oktober van dat jaar (2017) een extra 20 euro zou gaan heffen voor het ophalen van grofvuil.

Dit zette bij de raadsleden van Medemblik zoveel kwaad bloed omdat het CAW niet vooraf toestemming had gevraagd aan de raadsleden van de zeven gemeenten in Westfriesland die het CAW vormen. Het CAW lag toen al geruime tijd onder vuur vanwege hun steun aan het salaris van de directeur van HVC die ruim boven de Balkenende-norm ligt, zeer tegen de wens van de gemeenteraden van de zeven gemeenten.

Weg uit het CAW

De gemeenteraad van Medemblik had het wel zo’n beetje gehad met het CAW, het compleet negeren van de wil van de gemeenteraad heeft veel kwaad bloed gezet binnen de gemeenteraad waardoor de wethouder werd opgeroepen om te gaan onderzoeken of Medemblik uit het CAW kan stappen.

Roel Braaksma van GemeenteBelangen ging nog een stapje verder door te stellen dat ze dan ook maar direct uit HVC moesten gaan stappen.

Onderzoeker zegt, CAW niet opheffen.

In een groot onderzoek naar het CAW zegt onderzoeker Henk Mogezomp  in een concept verslag dat de samenwerking in het CAW-verband het beste gewoon kan worden voortgezet, o.a. voor het beheer/nazorg blijft de gemeenschappelijke regeling met het CAW als rechtspersoon nodig. Wel zegt Mogezomp dat het CAW moet worden gebruikt als platform voor afstemming over beleidszaken en DVO-beheer.

Mogezomp adviseert ook om de huidige efficiënte invulling/inrichting van de Gemeenschappelijke Regeling te handhaven en het CPO als ambtelijk voorportaal en afstemmingsgremiun voort te zetten, wel zegt Mogezomp dat per 1-1-2021 de secretariaat-rol moet worden ingevuld door 1 van de gemeenten of huur dit als CAW extern in.

Over de regionale verevening van de kwijtschelding afvalstoffenheffing zegt Mogezomp deze niet door te zetten omdat deze niet past bij de individuele beleidsontwikkeling en kostenopzet van de nieuwe DVO, en ook is er onvoldoende draagvlak voor het leggen van een nieuwe grondslag voor vereveningsregeling.

Wat de oude vuilstort in Westwoud betreft is Mogezomp ook duidelijk. beoordeel deze over 3 jaar nog eens hoe de situatie dan is want met name de beheeropgave en financiële consequenties van het beheer van de oude stortplaats Westwoud zijn relevant. De gemeenten moeten van Mogezomp ook rekening houden dat de nazorg/beheer van de stortplaats Westwoud duurder wordt en dat de gemeenten moeten anticiperen door de inkomsten uit verhuur van de stortplaats aan de golfbaan weer direct moet koppelen aan de begrotingspost Westwoud.

Het rapport zelf lezen? Dat kan hier. (PDF)

Reageer op dit onderwerp