Open dagen bij de RSG voor leerlingen van groep 8

ENKHUIZEN – Zit je in groep acht van het basisonderwijs en je moet na de zomervakantie de overstap maken naar een andere school. Het RSG houdt open dagen voor ouders en toekomstige leerlingen.

De Open Dag 2020 van de RSG Enkhuizen is op woensdagavond 5 februari (bij voorkeur voor leerlingen en ouders uit de omliggende gemeenten) van 19.00 uur tot 21.30 uur en donderdagavond 6 februari (bij voorkeur voor leerlingen en ouders uit Enkhuizen) van 19.00 uur tot 21.30 uurVoor tweetalig onderwijs (tto) is er op maandagavond 24 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur een aparte Informatiebijeenkomst.

Er is voor deze spreiding gekozen om een te grote drukte op één moment te voorkomen en zo kunnen we iedereen zo optimaal mogelijk informeren. Mocht u toch de voorkeur aan de andere avond geven, bent u uiteraard ook van harte welkom!

De ‘Open Dag’ wordt op beide dagen centraal geopend door de voorzitter College van Bestuur dhr. Eugène Kramer, waarna één van de brugklascoördinatoren (dhr. Sander de Jong of dhr. Bart van Rhijn) een kort woord richt tot de aanstaande brugklasleerlingen.

De school presenteert zich op deze avonden in al haar facetten. Het is een goede gelegenheid om te ervaren wat de RSG te bieden heeft en de sfeer van de school te ”voelen”.

Bij binnenkomst worden ouders en kinderen verwelkomd door het RSG-huisorkest en enkele solisten o.l.v. muziekdocent  dhr. Menno Bruin. Na de opening krijgt men de gelegenheid om de school te bezichtigen en is er een presentatie van alle vakken die op de RSG worden gegeven.

In de grote aula zijn er demonstraties van de Sportstroom en ook de andere stromen: Science/ICT, Kunst en Cultuur en de Young Life stroom presenteren zich. Een speciale ruimte is ingericht voor het tweetalig onderwijs (tto) waar geïnteresseerde VMBO-TL (nieuw!),

Havo en VWO- leerlingen zich op kunnen geven. Naast de vakken en de stromen is er ook aandacht voor “de zorg” die op de RSG wordt geboden, en presenteren de evenementencommissie en de leerlingenraad zich. Kortom: het bruist deze dagen op de RSG!