Ontwerp nieuwe Flosbeugel gereed, veel enthousiasme bij omwonenden

ENKHUIZEN – Het staat nog bij velen op de netvliezen, de verwoestende brand van 17 oktober 2017 die basisschool de Flosbeugel volledig in de as legde. In rap tempo werd er naar vervangende lokaalruimte gezocht en werden de leerlingen tijdelijk ondergebracht in demontabele units.

Na een uitgebreide studie in de zomer van 2018 waarbij ook naar andere locaties werd gekeken voor nieuwbouw werd er besloten om de Flosbeugel op dezelfde plaats te gaan herbouwen. Op basis van het programma van eisen is er een nieuwe school ontworpen waarbij het schoolbestuur van Present als bouwheer is aangewezen.

Ontwerp klaar

Toen het opstellen van het programma van eisen eenmaal gereed was is naarstig gezocht naar een architect en is er in de periode januari 2019 – juni 2019 door het ontwerpteam een aantrekkelijke, eigentijdse en vooral toekomstbestendige school ontworpen

Tekst loopt door onder de afbeelding

De nieuwe school is samen met diverse adviseurs ontworpen door BRTArchitecten waarbij LindHorst huisvestingsadviseurs als procesmanager optreedt namens de bouwheer.

De nieuwe Flosbeugel is in nauwe samenwerking met de gebruikers tot stand gekomen en inmiddels is het ontwerp technisch uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen. Waar het oorspronkelijke gebouw over 1 bouwlaag beschikte, heeft de nieuwe Flosbeugel straks 2 bouwlagen en krijgt de school een ‘kiss & ride’ strook op eigen grondgebied.

Kiss & Ride bij de Flosbeugel

De ingang van de school bevindt zich aan de oostzijde van het gebouw en is vanaf beide Flosbeugelstraten goed zichtbaar en bereikbaar. Tussen de ruimte voor de hoofdentree en de bestaande woningen aan de oostzijde komt een groene strook als buffer tussen woningbouw en schoolplein maar ook komt er een functionele strook waar fietsenstallingen en bergingen komen. in de fietsenstallingen zal ruimte zijn voor circa 150 fietsen. Voor het personeel en bezoekers komt er een overdekte en afsluitbare fietsenstalling.

De 7 kiss & ride parkeerplaatsen mogen enkel gedurende ochtend en middag worden gebruikt voor het brengen en halen van de kinderen. Voor de rest van de dag is de kiss & ride een onderdeel van het schoolplein.

Op 2 september volgt er een informatieavond voor de raadsleden waar zij vragen kunnen stellen aan de bouwheer en architect, wanneer de bouw van start gaat is nog niet bekend.

[signoff]