Nieuwbouwplan de Cuyp gaat nieuwe fase in

ENKHUIZEN – De nieuwbouw die moet verrijzen op de plek waar ooit de oude Kuipersdijkschool heeft gestaan gaat een nieuwe fase in. Na de sloop van de oude school en het daaropvolgend archeologisch onderzoek zal er op maandag 10 augustus gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein.

De duur van deze werkzaamheden zal zo’n acht weken gaan duren. Daarna is het terrein gereed voor het starten met de nieuwbouw.  De werkzaamheden zullen bestaan uit het aanbrengen van een ondergrondse infrastructuur zoals riolering en nutsvoorzieningen en een tijdelijke bestrating voor het toekomstig bouwverkeer.

Ondanks dat de werkzaamheden voor het overgrote deel op het terrein zelf zullen gaan plaatsvinden zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat op sommige momenten bepaalde delen van de openbare rijweg afgesloten dienen te worden. De omliggende woningen zullen hierdoor met enige hinder bereikbaar zijn. De omwonenden zullen per brief geïnformeerd gaan worden en er zal geprobeerd worden om de overlast tot een minimum te beperken.