Natuurgebied Trintelzand straks bijna 1000 voetbalvelden groot

ENKHUIZEN – Iedereen die tussen Enkhuizen en Lelystad wil fietsen, zal niet langer hinder ondervinden dat een deel van het fietspad is afgesloten. Sinds eind juni is het fietspad weer helemaal open en de pendeldienst is hierdoor komen te vervallen. De haven in het midden van de Houtribdijk, Trintelhaven, is tot 2020 afgesloten voor pleziervaart.

Versterking Houtribdijk
De Houtribdijk wordt sinds eind 2017 versterkt door Rijkswaterstaat. Dit gebeurt deels met steen en gietasfalt, deels door grote zandpakketten tegen de dijk aan te leggen. Deze natuurvriendelijke oplossing volgens het principe van ‘Building with Nature’ is een wereldwijde primeur en is nergens eerder toegepast in een groot binnenmeer zoals het IJsselmeergebied. De Houtribdijk houdt het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom en beschermt zo omwonenden tegen hoogwater. Door de dijk deels te versterken met zand in plaats van steen zorgen we dat daarnaast ook de biodiversiteit in het gebied kan toenemen.

Natuurgebied Trintelzand
Het natuurgebied Trintelzand, dat het afgelopen jaar in het Markermeer is aangelegd, wordt uitgebreid met nog eens 155 ha. Dit is een oppervlakte vergelijkbaar met zo’n 300 voetbalvelden. Het gehele Trintelzand wordt daarmee straks een natuurgebied van 532 ha, dat zijn zo’n 1.000 voetbalvelden bij elkaar. De uitbreiding komt te liggen naast het huidige Trintelzand, maar krijgt wel een ander karakter, omdat de uitbreiding voornamelijk bestaat uit droge zandplaten en niet uit slib. Zo wordt het gebied nog aantrekkelijker voor waterplanten, vissen en vogels.

[signoff]