9.9 C
Enkhuizen
16 oktober 2020 00:20
Enkhuizen Actueel

Gemeente

Muzieklessen gewaarborgd door doorstart muziekschool

WEST-FRIESLAND – Twee voormalige docenten van de muziekscholen in West-Friesland gaan na het faillissement van de Muziekschool Oostelijk Westfriesland en de Muziekschool Stede Broec door met het geven van muzieklessen. Samen met een expert die door de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Medemblik is ingeschakeld wordt gekeken naar het vormen van een collectief van ZZP’ers. De meeste docenten van de voormalige muziekscholen hebben al aangegeven zich hierbij te willen aansluiten. Het collectief krijgt vanuit de 4 gemeenten subsidie om tot eind 2020 door te kunnen gaan.

Toen het faillissement op 16 juni j.l. werd uitgesproken hebben de vier gemeenten de inboedel van de 2 muziekscholen gekocht om zo zeker te zijn dat de instrumenten niet verloren zouden gaan in het faillissement. Ook werd in overleg met de curator besloten dat de docenten nog tot eind dit jaar de lessen konden blijven geven.

Op dit moment wordt er een  beheerstichting opgericht waar de muziekinstrumenten onderdak vinden. Deze stichting koopt de muziekinstrumenten van de gemeenten, het benodigde geld is vrijwel rond voor de aankoop. Wel hangt er aan de koop een voorwaarde, de instrumenten worden enkel aan de stichting verkocht op voorwaarde dat deze blijvend worden ingezet voor inwoners van de vier gemeenten.

Muziek en basisscholen

Door op handen zijnde veranderingen voor een nieuw 4-jarig project voor cultuureducatie in het basisonderwijs is de cultuurcoach met ingang van dit schooljaar niet langer gestationeerd bij de Blauwe Schuit maar bij de Stichting Westfriese Bibliotheken. Vanwege het succes van de inzet van de cultuurcoach in het vormgeven van muziekonderwijs in het basisonderwijs en de overlap met cultuureducatie in brede zin gaat ook de coördinatie hiervan over naar de Stichting Westfriese Bibliotheken.

Reageer op dit onderwerp