Wellicht woningbouw op locatie camping de Vest

ENKHUIZEN – Camping de Vest zal mogelijk moeten wijken voor het plaatsen van woningen. De huurovereenkomst die de huidige huurder van de camping met de gemeente heeft loopt einde van dit jaar af.


De huurder heeft aangegeven dat hij de camping voor langere tijd wenst te blijven huren echter is de gemeente niet van mening dat een langdurige verhuur van dit terrein gewenst is en stelt de huurder een huurtermijn van één jaar voor.  De gemeente stelt dat doordat het op korte termijn verplaatsen van de camping op het Enkhuizerzand de invloed op camping de Vest te groot kan zijn.

Als bestemming voor het huidige campingterrein in de binnenstad stelt de gemeente onder andere woningbouw voor. Dit kan al dan niet in combinatie met een bestaande plek met bouwplannen aan de zuidzijde van de huidige camping plaatsvinden.

De komende periode zal aan uw raad een voorstel met verschillende scenario’s met mogelijkheden voor deze locatie worden voorgelegd.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp