Minder alcohol maar meer (hard)drugs

ENKHUIZEN – “Dat doet mijn kind niet’. Maar toch neemt onder de jongeren in Westfriesland het alcohol gebruik af maar stijgt het gebruik van (hard)drugs blijkt uit onderzoek van het GGD NHN.

Hoewel het totale percentage alcoholgebruikers is gedaald, wordt er door jongvolwassenen veel alcohol gedronken. Tweederde (64%) van alle jongvolwassenen is een binge drinker, dat wil zeggen dat zij afgelopen maand minstens  5 drankjes bij 1 gelegenheid hebben gedronken; 17,4% is minimaal 5 keer per maand een bingedrinker. Twee van de drie jongvolwassenen (63%) zijn de afgelopen maand dronken geweest. Van de jongvolwassenen die alcohol drinken, drinkt 15% meestal meer dan 10 glazen alcohol bij het uitgaan of met vrienden.

Drugs

15% van de jongvolwassenen in Noord-Holland Noord gebruikte afgelopen maand softdrugs, 10% gebruikte harddrugs en 6% lachgas. Het gebruik van zowel softdrugs, lachgas als harddrugs is gestegen ten opzichte van 2017. XTC is de meest gebruikte harddrugs; 7% van de jongvolwassen gebruikte afgelopen maand XTC, in 2017 was dit 5%. De meerderheid van de jongvolwassenen (65%) is van mening dat het heel makkelijk is om aan (party)drugs te komen.

Psychische gezondheid

De psychische gezondheid van jongvolwassenen blijkt in het algemeen ongunstiger te zijn dan in 2017. Een derde van de jongvolwassenen (33%) in de regio loopt een matig tot hoog risico op psychische ongezondheid; in 2017 was dit nog 28%. Veel meer jonge vrouwen dan mannen hebben een verhoogd risico, namelijk 41% van de vrouwen versus 24% van de mannen. Eén op de vijf jongvolwassenen (20%) had het afgelopen jaar een psychische aandoening zoals depressie, angststoornis, burn-out of anorexia; in 2017 was dit percentage 17%. Het percentage jongvolwassenen dat vaak, meestal of voortduren stress ervaart is met 33% hoger dan in 2017 (29%). Van de jonge vrouwen ervaart zelfs 45% veelvuldig stress. Deze stress uit zich veelvuldig in lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn en slecht slapen; van alle jongvolwassenen heeft 29% deze klachten als gevolg van stress.

‘In Control of Alcohol & Drugs’

De Jongvolwassenenmonitor 2019 is uitgevoerd in opdracht van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’, een bovenregionaal samenwerkingsverband om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en/of verder terug te dringen. De 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, GGZ Noord-Holland Noord, Link Projecten en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken samen in dit programma. De resultaten worden gebruikt om beleid en interventies te ontwikkelen, in te richten en eventueel aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten specifiek gericht op MBO-, HBO- en WO- studenten en activiteiten gericht op ouders vanuit de NIX18 campagne. Zie hier het overzicht van alle interventies die vanuit In Control of Alcohol en Drugs worden aangeboden.

Meer informatie

Alle resultaten van de Jongvolwassenenmonitor 2019 zijn te vinden op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden. De gemeente- en regiorapporten kunt u hier downloaden.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp