LTO Noord spoort bermbeheerders aan zich meer te richten op maaien van Jacobskruid

ENKHUIZEN – Regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO Noord wil dat de berm- en terreinbeheerders zich meer en beter moeten richten op het maaien van Jacobskruid waar deze veel voorkomt. Jacobskruid is een schadelijke en overwoekerende plant en vormt een gevaar voor de veestapel, vooral runderen en paarden krijgen meer en meer te maken met het giftige plantje.

Grasdrogerij Hartog in Lambertschaag waarschuwt haar klanten dat het eten van Jacobskruid de lever zodanig kan beschadigen dat deze niet meer optimaal functioneert en kan zelfs uiteindelijk tot de dood leiden.

Volgens Hartog is het plantje zolang het bloeit niet gevaarlijk, de bittere smaak zorgt ervoor dat koeien en paarden en de overige dieren die in de wei staan het plantje links laten liggen. Het plantje wordt een gevaar als deze wordt meegemaaid en wordt wordt ingekuild of gehooid. Hartog Lucerne zegt hierover: “De plant verliest na het maaien haar typerende geur, kleur en smaak, waardoor paarden de plant niet meer als giftig herkennen. Na het maaien blijft het gif werken. Graseters eten op stal hun dagelijkse hooirantsoen en krijgen de giftige stoffen binnen (de zogenaamde alkaloïden). Alle delen van de plant Jacobskruiskruid bevatten giftige stoffen. Dit zijn de zogenaamde Pyrrolizidine Alkaloïden (PA’s). De stoffen worden geproduceerd om vraat door herbivoren (zoogdieren, insecten) tegen te gaan. Het gifpercentage is net voor de bloei het hoogst.

Voor een vergiftiging door Jacobskruiskruid is geen remedie. Dieren worden pas na verloop van maanden of zelfs jaren ziek, doordat het gif langzaam ophoopt in de lever. Koeien en paarden ontwikkelen chronische leveraandoeningen wanneer deze diersoorten 5 – 10% van hun lichaamsgewicht aan plantmateriaal van Jacobskruiskruid opnemen.

LTO Noord waarschuwt voor verslapping van eerder gevoerde afspraken

Het Jakobskruid kwam in beeld toen het een kleine 15 jaar geleden als zaadje in bloemrijke mengsels werd uitgestrooid. LTO Noord heeft toen direct aan de bel getrokken en zijn er in alle provincies afspraken gemaakt om het probleem het hoofd te bieden.  Maar nu het plantje zich in hoog tempo verder verspreidt is het volgens Kooistra tijd om het probleem weer onder de aandacht te brengen. Volgens Kooistra is het onacceptabel dat de aandacht van beheerders van bermen en terreinen de aandacht laten verslappen waardoor het Jacobskruid zich nu explosief kan verspreiden.