Loonkostensubsidie voor werkgevers als zij personen met een arbeidsbeperking in dienst nemen

ENKHUIZEN – Werkgevers lopen soms extra risico als ze personen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Volgens de Participatiewet kan WerkSaam voor werkgevers loonkostensubsidie inzetten. Loonkostensubsidie is een hulpmiddel om werkgevers tegemoet te komen die personen in dienst nemen die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.

Deze vorm van subsidie kan alleen ingezet worden als een persoon valt onder de doelgroep loonkostensubsidie. In andere woorden komen alleen personen met een arbeidsbeperking hiervoor in aanmerking. De werkgever ontvangt loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimum loon.

Voorwaarden

Werksaam legt de werkgevers wel een pakket aan voorwaarden voor waar aan zij moeten voldoen voor zij recht hebben op deze loonkostensubsidie:

  1. Een dienstverband van minimaal twaalf uur kan worden overlegd;
  2. De arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden is aangegaan
  3. De werkgever is verplicht de juiste informatie door te geven en wijzigingen ten opzichte van eerder verstrekte informatie aan de WerkSaam door te geven.

WerkSaam beoordeelt ieder jaar opnieuw of een cliënt in aanmerking komt voor loonkostensubsidie. Ook beoordeeld WerkSaam wat de hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie is. Deze jaarlijkse vaststelling vindt niet plaats indien het personen betreft die werkzaam zijn in een voorziening beschut werk. Voor deze personen vindt de vaststelling van de loonkostensubsidie elke drie jaar plaats.

De loonkostensubsidie komt te vervallen als tijdens een jaarlijks onderzoek de conclusie wordt getrokken dat een persoon niet meer voor loonkostensubsidie in aanmerking komt. De werkgever en cliënt krijgen dan beide een brief (beschikking) waarin staat dat de loonkostensubsidie niet langer ingezet kan worden.

Als de cliënt verhuist naar een andere gemeente, dan blijft WerkSaam verantwoordelijk voor het uitbetalen van de loonkostensubsidie. Dit geldt ook voor het jaarlijkse onderzoek over de hoogte van de loonwaarde en de loonkostensubsidie.

Personen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie kunnen begeleiding krijgen op de werkplek. Dit is alleen in de gevallen wanneer een cliënt een functie bij een werkgever niet kan uitvoeren zonder begeleiding op de werkplek.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp