Komst geitenhouderij naar Enkhuizen op losse schroeven

ENKHUIZEN – Ineens was daar in december 2018 het besluit van de provincie om een tijdelijke geitenstop in te voeren uit voorzorg omdat uit een onderzoek naar voren kwam dat omwonenden in een straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontstekingen hebben.

Lees ook: Geitenhouders reageren met verbazing op de aangekondigde ‘geitenstop’

Nu blijkt dat ondanks deze stop het aantal geiten in Noord-Holland in 2019 met 7% is gestegen ten opzichte van 2018, ruim boven het landelijke gemiddelde van 4.5%. Waren er in 2018 nog 17.479 geiten in Noord-Holland, in 2019 waren dit er 18.731 geiten.

Zo liggen er nog steeds plannen om bij Enkhuizen een geitenhouderij met 2000 geiten te gaan houden. De vergunning zit nog in de procedure. De geitenhouderij is gepland aan de rand van Enkhuizen maar leidde al tot de nodige onrust onder de inwoners en politiek van Enkhuizen.

Het Rijk heeft een nieuw onderzoek laten houden op 24 april van dit jaar en ook uit dit onderzoek blijkt dat de associatie tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en longontsteking in Gelderland, Overijssel en Utrecht niet afwijkt van de eerder gevonden associatie in Noord-Brabant en Limburg. Volgens de onderzoekers is het dan ook aannemelijk dat de verbanden tussen het wonen in de buurt van geitenhouderijen en het aantal patiënten met longontsteking ook gelden voor andere provincie waar intensieve veehouderij met geiten plaatsvind. Het Rijk laat nog een vervolgonderzoek houden naar de oorzaak van de toename van longontstekingen.

Partij voor de Dieren dringt nu bij de provincie erop aan dat er een krimp moet gaan komen in het aantal geitenhouderijen omwille van de volksgezondheid en het wonen in de buurt van een geitenhouderij.

Statenlid I. Kostic (Partij voor de Dieren) heeft de gedeputeerde een vijftal vragen gesteld over de geitenhouderijen:

  1. Hoeveel ‘onbenutte ruimte’ in vergunningen aan geitenhouderijen is er nog? Om hoeveel geiten gaat het? We vragen u om bij het beschrijven van de ‘onbenutte ruimte’, onderscheid te maken tussen verleende en nog in procedure zijnde vergunningen en dat duidelijk uit te leggen.
  2. Wat gebeurt er als een geitenhouderij stopt? Wordt dan direct de vergunning ingetrokken, zodat het aantal geiten in de provincie afneemt? Zo nee, waarom niet?
  3. Nu er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van omwonenden van geitenhouderijen, houdt GS vooral vast aan bestaand beleid. Is GS bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de provincie om richting krimp van de geitenhouderij te sturen en boeren – gezien de economische en ecologische kansen die liggen in de groene eiwittransitie11 – vrijwillig en waar nodig te helpen omschakelen naar meer plantaardige eiwitbronnen?
  4. Is GS bereid om bijvoorbeeld via de nieuwe Omgevingsverordening te sturen richting een krimp van de geitenhouderij?
  5. Zijn er geitenhouderijen in, of in de nabijheid van Natura2000-gebieden en/of woonkernen? Heeft Gedeputeerde Staten overwogen deze in het kader van de gebiedsgerichte aanpak stikstof met voorrang te laten stoppen?