Inwoners Enkhuizen gaan straks meepraten over grootschalige projecten

ENKHUIZEN – In de nieuwe Omgevingswet is dankzij een aangenomen motie in de Eerste Kamer opgenomen dat gemeenten worden verplicht om participatie voor omwonenden vast te leggen in beleid. Iets dat volgens de Vereniging Eigen Huis ook hard nodig is.

Steven Wayenberg van de Vereniging Eigen Huis zegt hierover: “Hoe beoordelen bewoners de manier waarop rekening wordt gehouden met hun belangen? Vereniging Eigen Huis heeft dit onlangs gepeild onder haar leden. Twee jaar geleden onderzochten wij dit al eerder onder alle leden. Er blijkt ondertussen helaas niet veel te zijn verbeterd. Uit het recente onderzoek onder onze leden, blijkt dat bewoners nog steeds ontevreden zijn over de manier waarop zijn worden betrokken bij diverse categorieën projecten. Zij beoordelen dit met rapportcijfers tussen de 4 en de 5,7. Het goede nieuws is dat uit het onderzoek ook blijkt dat er een grote bereidheid is onder bewoners om mee te denken.

Oproep aan de gemeenteraad:

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Maar op de wettelijke plicht om beleid voor bewonersparticipatie op te stellen hoeft u als gemeentebestuur natuurlijk niet te wachten. Vereniging Eigen Huis roept alle gemeenteraden op nu al vast te leggen dat omwonenden serieus kunnen meedenken over grote projecten.

Het VNG begrijpt dat het in ons dichtbevolkte land niet altijd meevalt mee om ruimte te maken voor alle noodzakelijke bouwwerken en infrastructuur. Ruimtelijke ordening is een gevecht om de beperkt beschikbare ruimte, waarbij niet iedereen zijn zin kan krijgen. Maar in deze tijd past het niet meer om besluiten door te duwen, simpelweg omdat een bestuurslaag daartoe gemachtigd is. Zeker bij grootschalige projecten zoals de energietransitie is draagvlak noodzakelijk om het tot een succes te maken.