Insecten tellen met behulp van camera’s

REGIO – Na een succesvolle start in 2019, plaatst onderzoeksconsortium Diopsis ook dit jaar automatische insectencamera’s op verschillende plekken in Noord-Holland. Het monitoringssysteem voor insecten wordt ingezet in opdracht van onder andere de provincie Noord-Holland. Het systeem maakt het mogelijk om 24/7 volledig automatisch insecten te fotograferen, tellen én herkennen.

De camera’s komen bij een agrariër in de Haarlemmermeer, in Laag Holland, bij waterzuiveringen, op verschillende plekken in Amsterdam en in het duingebied van PWN. Deze grote variëteit aan plekken zal een beter inzicht geven in het aanwezig zijn van verschillende insectengroepen in Noord-Holland. Het onderzoek komt mede tot stand in samenwerking met waterleidingbedrijf PWN, gemeente Amsterdam en waterschap Hollands Noorderkwartier. Daarnaast komen er ook insectencamera’s in Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland in opdracht van deze provincies.

Resultaten

In 2019 zijn meer dan 80 camera’s in 4 provincies geplaatst, waar zij dag en nacht insecten gefotografeerd hebben. Per camera zijn duizenden verschillende insecten gedetecteerd en meer dan 8 miljoen foto’s met insecten gemaakt. De talrijkste families zijn de vlinders, vliegen en muggen. “Dit is wereldwijd het eerste goed werkende systeem waarmee efficiënt de biomassa en biodiversiteit van insecten gemeten kan worden” vertelt Vincent Kalkman entomoloog van Naturalis. “We hopen dat het uiteindelijk niet alleen een rol gaat spelen bij het meten van veranderingen in Nederland maar bijvoorbeeld ook ingezet zal worden voor het meten van de gevolgen van het Europese landbouwbeleid op biodiversiteit.” Deze nieuwe, automatische en diervriendelijke manier van tellen wordt dit jaar verder ontwikkeld.

Input voor beleid provincies

Na de resultaten uit het eerste jaar, kijken alle partijen uit naar het vervolg van het onderzoek. “Het eerste onderzoeksjaar was een groot succes”, vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Noord-Holland). “Het is lastig om te bepalen hoe het met de soorten en aantallen insecten gaat. Door deze methode krijgen we een beter beeld over de biodiversiteit in agrarische en stedelijke gebieden. De resultaten gebruiken we voor het maken van ons beleid.”

Landelijk dekkend netwerk

De ambitie is om een landelijk dekkend netwerk van automatische insectencamera’s te ontwikkelen met toepassing van geavanceerde beeldherkenningstechnologie. Dit netwerk maakt het mogelijk om uitspraken te doen over de ontwikkeling van biomassa en diversiteit van insecten in de stad, agrarisch gebied en natuur. Het netwerk zorgt voor continue meting en geeft inzicht in de diversiteit en de aantallen. Bovendien is het een insect-vriendelijk onderzoek.

Consortium DIOPSIS

De automatische insectencamera’s zijn ontwikkeld door Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten, Radboud Universiteit en COSMONiO Imaging BV. Onder de naam DIOPSIS werkt het consortium samen met partners aan het installeren, innoveren en monitoren van het systeem. Aanleiding voor de ontwikkeling van het monitoringssysteem is de sterke achteruitgang van insecten in de wereld en dus ook in Nederland. Meer informatie over het systeem en resultaten van 2019 zijn te vinden op de website diopsis.eu.