In de voormalige gemeente Hem/ Venhuizen gebeurt alles 50 jaar later

HEM- Een school die er nooit had moeten komen. Vanwege een van oudsher Hoekse en Kabeljauwse twisten. Die ook bekend is bij de eventuele fusie van voetbalclubs De Valken en ASV’55.

Met een slogan van; Twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen kwam na een hevige strijd de Hemschool van de Hertog Willemsweg naar de Noorder Sluisstraat en niet als vleugelschool van de Jozefschool in Venhuizen. Door het plaatsen van de Hemschool op vervuilde grond (Asfalt vanaf de Hemmerbuurt in een vijver daar gedumpt), raakte ook de kinderen van de Noorder Sluisstraat hun speelplaats kwijt. Nee, die zou aan het einde van het doodlopende stukje in het land worden gecreëerd. Nu bijna 50 jaar later komt de gemeente Drechterland met een nieuw voorstel.

Door het teruglopend leerlingenaantal in het basisonderwijs heeft stichting Openbaar Onderwijs Present na de zomervakantie van 2016 het onderwijs op de locatie Hemschool beëindigd. Wanneer een schoolgebouw niet meer voor de functie school wordt gebruikt valt deze, van rechtswege, terug aan de gemeente. Het schoolgebouw is in het najaar van 2016 als school teruggegaan naar de gemeente. Er is toen gekeken welke mogelijkheden deze locatie bood voor herontwikkeling en er is meerdere malen overleg geweest met de omwonenden van de locatie over de invulling van het terrein. Daaruit is naar voren gekomen dat er een speelplek moest “blijven” (lees; moest komen) en er ruimte was voor een klein aantal (maximaal zes) woningen.

Het voorstel is:

Beoogd effect Nadat de locatie Hemschool is vrijgekomen, is ervoor gekozen om hier een andere bestemming aan te geven. In overleg met de buurt, consultatie van externe partijen en intern overleg is gekozen voor een gedifferentieerd woonprogramma waarmee wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar woningen in het dorp Hem. Daarnaast wordt met dit voorstel een speelplek in het dorp Hem behouden en krijgt deze buurt tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls.

Er is nooit een openbaar speelplaats geweest. Want aan het begin van beide ingangen staat een bordje ‘verboden toegang’.

Het voorstel wat 13 mei in de Ronde Tafelgesprekken (RTG) in de gemeente Drechterland e.e.a besproken en omvat een goed voorstel voor de buurt. Speelgelegenheid voor de jongere en iets oudere jeugd. Ook het tegengaan van eventuele parkeer overlast en aanvaardbare woningbouw…

Het programma omvat drie grondgebonden tussenwoningen, twee half vrijstaande woningen en een vrijstaande woning. Om ook starters een kans te geven op de “koopwoningmarkt” zal voor de tussenwoningen een verkoopprijs gelden van maximaal € 200.000. In het verkoopcontract wordt een antispeculatie beding opgenomen, zodat deze woningen voor een langere tijd beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. De invulling en het ontwerp van het plan is in overleg met de buurt zo gekozen om de leefbaarheid en de doorstroming in Hem te bevorderen en een speelvoorziening voor de jeugd in stand te houden. ( Lees; creëren)

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.